Loading...
2004 2016-06-13T16:44:17+02:00

2004

Konferencje, wykłady naukowe, promocje książek

(układ chronologiczny)

 

1.      12-14.05.2004. ogólnopolska konferencja z okazji 100-lecia urodzin Witolda Gombrowicza poprzedzona uroczystym poświęceniem nowej płyty na grobie ŚP Antoniny Gombrowiczowej w dniu 11.05.2004.

2.      01.06.2004. promocja książki: W hołdzie przeszłości 1863-1864. Województwo świętokrzyskie

3.      21.09.2004. Wykład otwarty prof. dr hab. Waldemara Kowalskiego: Życie i śmierć kielczan w staropolskich inskrypcjach

4.      05.10.2004. wykład otwarty dr Urszuli Oettingen: Legiony Polskie w Kielcach w 1914 roku – historia i tradycja

5.      18.10.2004. uroczyste odsłonięcie pomnika Witolda Gombrowicza w Opatowie

6.      20.10.2004. wykład otwarty prof. Marty Meduckiej: Nie tylko o „Radostowej”… tradycje ruchu wydawniczego w Kielcach przed 1939 rokiem

7.      21.10.2004. ogólnopolska konferencja: Monitoring środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy w energetyce

8.      21-22.10.2004. ogólnopolska konferencja naukowa: Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej w wiekach XIX-XXI

9.      27.10.2004. wykład otwarty prof. zw. dr hab. Adama Massalskiego: Tradycje szkolnictwa kieleckiego XIX i XX wieku

10.   03.11.2004. wykład otwarty dr Marty Samek: Kościół Św. Trójcy w Kielcach, architektura i funkcje społeczne

11.   17.11.2004. wykład otwarty dr Marzeny Marczewskiej: Kielczanin  – ile jest prawdy w stereotypach ?

12.   24-25.11.2004. ogólnopolska konferencja: Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918-1939 i w okresie II wojny światowej

Wydawnictwa 2004

Publikacje :

1.      Auksologia a promocja zdrowia, t. III, pod red. Andrzeja Jopkiewicza

2.      Dekanat włoszczowski (1867-1918) Wybrane zagadnienia przemian społeczno-religijnych,  Robert Ślęzak:

3.      Z dziejów Kielc 1914-1918, pod red. Urszuli Oettingen