Loading...
2005 2016-06-13T16:44:18+02:00

2005

Konferencje, wykłady naukowe, promocje książek

(układ chronologiczny)

 

1.      03-05 luty  2005 roku – Mikołaj Rej z Nagłowic. W pięćsetną rocznicę urodzin Poety.

2.      19 maja 2005 roku  Konferencja z okazji 80. rocznicy urodzin Edmunda Niziurskiego

3.      30-31 maja 2005 – ogólnopolska konferencja naukowa: 50-lecie badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim

4.      16 czerwca 2005 roku  – 50-lecie Koła Przewodników PTTK w Kielcach

5.      17 – 18 października 2005 – seminarium naukowe Pisarze regionu świętokrzyskiego

6.      16 listopada 2005 roku – seminarium naukowe: Stanisław Staszic w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego.