Loading...
2009 2016-06-13T16:44:18+02:00

2009

Konferencje, wykłady naukowe, promocje książek

(układ chronologiczny)

 

15 stycznia 2009 – Konferencja jubileuszowa z okazji 50 – lecia Kieleckiego Towarzystwa Naukowego
4-5 czerwca 2009 –  Józef Gębski Retrospektywa filmowa z okazji 40-lecia pracy twórczej i 70. urodzin artysty. Konferencja naukowa połączona z projekcją filmową
maj 2009  – II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Region – Tradycja i Współczesność” pt. „Kierunki rozwoju województwa kieleckiego i świętokrzyskiego w okresie 90 lat istnienia (1919-2009)”
8-9 października 2009 – Konferencja naukowa w 40 rocznicę śmierci Witolda Gombrowicza
20 października 2009  – ”Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich  w XIX, XX i na początku XXI  wieku”
20-21 października –  „Awangardowe przekazy literackie, paraliterackie i artystyczne. Historia, współczesność, przyszłość.

4 listopada 2009 –  „Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku”.

„Poznajemy świętokrzyskie skarby przyrodnicze” – warsztaty geoekologiczne, dyskusje panelowe, konferencje, seminaria, materiały promujące przyrodnicze skarby regionu świętokrzyskiego pt. Perspektywy rozwoju geoparków w regionie świętokrzyskim, red. Wiesław Trela, Zbigniew Złonkiewicz.