Loading...
1958-1969 2016-06-13T16:37:52+02:00

1958

1. Sprawozdanie z czynności (KTN)

2. Statut Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w Kielcach

1959

1. Pazdur Jan: Działalność Stanisława Staszica w Kielecczyźnie. Nadbitka z „Małopolskich Studiów Historycznych” 1959, R. II, z. 2/3

2. Urban Wacław: Z dziejów reformacji w Wiślicy. Nadbitka z „Małopolskich Studiów Historycznych” 1959, R. II, z 2/3

1960

1. Sprawozdanie z czynności (KTN) za okres grudzień 1958-maj 1960

1962

1. Massalski Edmund: Obrazy roślinności Gór Świętokrzyskich

1963

1. Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. Władysław Ochmański

2. Pyzik Zygmunt: Materiały do bibliografii archeologicznej województwa kieleckiego

1964

1. Arytmiak Antoni: Studia nad historią szkolnictwa elementarnego w obwodzie kieleckim i olkuskim województwa krakowskiego (1816-1862)

2. Seminarium Speleologiczne I Ogólnopolskiego Zjazdu Badaczy Krasu

1965

1. Kałuża Kazimierz: Rola PPR w przejęciu, uruchomieniu i odbudowie przemysłu w Kielcach (lata 1945-1946)

2. Sprawozdanie z działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w latach 1963-1964

3. Zieliński Jan: Staropolskie Zagłębie Przemysłowe

1967

1. Matusiak Stefan: Kielce jako ośrodek przemysłu metalowego

1968

1. Faliszewski Franciszek: Echo ziemi opatowskiej

2. Głazek  Tadeusz: Flora kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego

3. Mapa toponomastyczna Obszaru Świętokrzyskiego. Wytyczne do gromadzenia nazw topograficznych (ankieta), oprac. Władysław Dzikowski

1969
1. Statut Kieleckiego Towarzystwa Naukowego