Loading...
Struktura 2021-11-05T11:06:24+01:00

CZŁONKOWIE:

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne (więcej Statut)

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków honorowych
 • członków wspierających

Członkowie zwyczajni

Kieleckie Towarzystwo Naukowe skupia w swych szeregach  pracowników kieleckich wyższych uczelni, instytutów naukowych, placówek upowszechniania kultury, środowiska medycznego, nauczycieli. Według stanu  na 7 czerwca 2018 roku Towarzystwo liczy 262 członków zwyczajnych. Członkowie ci zrzeszeni są w następujących  sekcjach:

 • – Bibliologicznej,
 • – Biologicznej,
 • – Chemiczno-Fizycznej,
 • – Filologicznej,
 • – Geologiczno-Geograficznej,
 • – Historycznej,
 • – Medioznawczej,
 • – Medycznej,
 • – Nauk Społeczno-Filozoficznych,
 • – Ochrony Środowiska,
 • – Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • – Techniczno-Ekonomicznej.

Członkowie honorowi

 • Kazimierz Bielenin
 • prof. dr hab. Adam Bielański
 • mgr Władysław Negrey
 • prof. dr hab. Włodzimierz Ostrowski
 • prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
 • prof. dr hab. Wacław Urban
 • prof. dr hab. Juliusz Braun
 • prof. dr hab. Adam Massalski

Członkowie wspierający

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Łysogóry”

Warunki członkostwa

Aby zostać członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego należy :

– zapoznać się ze statutem KTN

– pobrać ankietę personalną – Przyjęcie do KTN – kwestionariusz i podanie

– wypełnić ankietę i przesłać na adres KTN.

ZARZĄD

Prezydium:

 • dr hab. Barbara Gierszewska, prof. UJK – prezes
 • dr hab. Stanisław Meducki, prof. PŚk – wiceprezes
 • dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK  – wiceprezes
 • dr hab. Edyta Majcher-Ociesa – sekretarz naukowy
 • dr hab. Ewa Kula, prof. UJK  – skarbnik

Członkowie Zarządu:

 • dr Monika Bator
 • dr Jan Główka
 • dr n. med.  Jerzy Krzewicki
 • prof. dr hab. Grażyna Legutko
 • mgr Iwona Pogorzelska
 • dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK

KOMISJA REWIZYJNA

 • dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK – przewodniczący
 • mgr Leszek Dziedzic – wiceprzewodniczący
 • dr hab. Janusz Detka, prof. UJK – sekretarz
 • dr hab. Ewa Nowak, prof. UJK – członek
 • dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK – członek

SĄD KOLEŻEŃSKI

 • mgr Grzegorz Dorobek
 • dr Michał Kosztołowicz
 • dr Bartosz Kozak
 • prof. dr hab. Adam Massalski
 • prof. dr hab. Jan Pacławski

Kierownik biura KTN

 • mgr Artur Kornacki

PREZESI KTN W LATACH 1958 -2018

 • EDMUND MASSALSKI (1958-1969)
 • ZBIGNIEW RUBINOWSKI (1969-1973)
 • ZENON GULDON (1973-1974)
 • JAN ZIELIŃSKI (1974-1975)
 • JÓZEF MROŻKIEWICZ (1975-1977)
 • ZDZISŁAW CZARNY (1977-1986)
 • STANISŁAW CIEŚLIŃSKI (1986-1989)
 • ADAM MASSALSKI (1989-2010)
 • TOMASZ LECH STAŃCZYK (2010-2015)
 • MAREK JÓŹWIAK (2015-2016)
 • MARZENA MARCZEWSKA (2016-2019)
 • BARBARA GIERSZEWSKA (2019-)

STATUT

Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

pobierz STATUT