Loading...
działalność wydawnicza 2017-07-25T11:06:13+00:00

Działalność wydawnicza

Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

od roku 1958

Wydawnictwa ciągłe:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe jest wydawcą dwóch czasopism naukowych:

„Rocznika Świętokrzyskiego” i „Studiów Kieleckich”.

„Rocznik Świętokrzyski”, założony w 1962r., od 22 tomu ukazuje się w dwu seriach:

Seria A – Nauki Humanistyczne i Seria B – Nauki Przyrodnicze.

W Serii A zamieszczane są recenzowane artykuły naukowe z dziedziny filologii, historii, pedagogiki, psychologii.

W Serii B zamieszczane są recenzowane artykuły naukowe z dziedziny biologii, geografii, geologii, chemii i ochrony środowiska.

„Studia Kieleckie”, założone w 1974 r., ukazują się od 1995r. w seriach redagowanych przez  sekcje Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Każda seria miała osobną numerację zeszytów:

– Bibliologiczno-Prasoznawczej

– Filologicznej

– Geologiczno-Geograficznej

– Historycznej

Obecnie „Studia Kieleckie” w formie elektronicznej.

W roku 2012 Kieleckie Towarzystwo Naukowe wraz z Archiwum Państwowym w Kielcach powołało serię
wydawniczą pt. ” Świetokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”.

Wykaz publikacji zwartych wydanych od roku 1958: