Flora synantropijna Kielc, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic

20,00

Bożenna Maciejczak

FLORA SYNANTROPIJNA

KIELC, SKARŻYSKA-KAMIENNEJ I STARACHOWIC

Kielce 1988

****

Format: B5 (170 x 234)

Oprawa: miękka, klejowa, tektura mat

Objętość: 162 strony

****

Opis

FLORA SYNANTROPIJNA

KIELC, SKARŻYSKA-KAMIENNEJ I STARACHOWIC

Autor: Bożenna Maciejczak

Kielce 1988

####

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Komitetu Organizacyjnego Dni Prasy i Akcji Społecznych

####

Spośród czynników ekologicznych jednym z najmłodszych, a zarazem najbardziej aktywnie zmieniającym środowisko przyrodnicze jest człowiek. Na obszarach, gdzie celowo lub nieświadomie zniszczona została naturalna szata roślinna, rozwija się roślinność synantropijna. Największym przekształceniom uległ krajobraz miast i okręgów silnie uprzemysłowionych. (…)

dr Bożenna Maciejczak

####

SPIS TREŚCI

 • Wstęp
 1. Zarys warunków fizjograficzno-geograficznych obszarów miejskich objętych badaniami
 2. Historia i współczesność badanych miast
 3. Flora siedlisk antropogenicznych miast objętych badaniami
 4. Zestawienie wyników badań
 • Summary
 • Literatura
 • Indeks nazw rodzajowych

####

Komisja wydawnicza:

 • Danuta Adamczyk
 • Edward Bróż
 • Stanisław Głuszek
 • Zenon Guldon (wiceprzewodniczący)
 • Bolesław Kowalski
 • Stanisław Meducki (przewodniczący)
 • Jan Pacławski
 • Mieczysław Poborski
 • Regina Renz
 • Zenon Szczerba (sekretarz)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Krzysztof Rostański
 • doc. dr hab. Ryszard Sowa

Redaktor:

 • Henryk Stachowski

Korekta:

 • Janina Strugała

Druk:

 • ZG AGH

####