Monitoring Środowiska Przyrodniczego 18 (2)

15,00

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 18 (2)

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2016

Wydawca:

Patronat:

 

 

 

Format: A4 (212 x   297)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 106 stron

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Opis

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

NR 18 (2)

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2016

„Szanowni Czytelnicy

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wykazie czasopism punktowanych w roku 2016 umieściło nasze czasopismo Monitoring Środowiska Przyrodniczego na liście B pod pozycją 1009, przyznając mu 6 pkt.”

prof. dr hab. Marek Jóźwiak

 

SPIS TREŚCI:

 • Marek Jóźwiak – Przedmowa

KONCEPCJE

 1. Andrzej Leśniak – Dwie nowe koncepcje w zakresie metodyki badań bioindykacyjnych

METODY

 1. Ewa Jędrzejewska – Karpiny jako miejsce zimowania niektórych gatunków płazów

WYNIKI

 1. Witold Bochenek, Rafał Kozłowski, Marek Jóźwiak – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na transport i imisję zanieczyszczeń deponowanych z wodami opadowymi w górach niskich i na pogórzu w Europie Środkowej
 2. Małgorzata Anna Jóźwiak, Przemysław Rybiński, Marek Jóźwiak – Wpływ wtórnych metabolitów porostu Xantoria parietina (L.) Th. Fr. na rozwój grzybów pleśniowych z podłoży organicznych osakrylu AP 40 i kauczuku
 3. Małgorzata Kijowska-Strugała – Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi w karpackiej zlewni Bystrzanki
 4. Rafał Kozłowski, Mirosław Szwed – Zawartość metali ciężkich w śniegu na terenie Gór Świętokrzyskich
 5. Zbigniew Maciejewski, Jerzy Szwagrzyk – Rola naturalnych zaburzeń w dynamice lasów chronionych
 6. Mariusz Samołyk – Szlak turystyczny Międzyzdroje-Gosań (Woliński Park Narodowy) – ochrona przed nadmierną antropopresją, poprawa bezpieczeństwa, monitoring środowiska przyrodniczego
 7. Tomasz Śnieżek, Adam Olszewski – Całkowita i mokra depozycja zanieczyszczeń atmosferycznych na stacji bazowej ZMŚP Kampinos w latach 2011 i 2012

RYCINY I FOTOGRAFIE W KOLORZE

 • Instrukcja dla autorów