Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 23

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 23

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 1996

Wydawcy:

***

Format: B5 (169 x 238)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 152 strony

ISSN 0485-3261

***

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 23

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 1996

###

SPIS TREŚCI:

BIOLOGIA

  1. Marek Stachurski – Roślinność rezerwatu przyrody Dąbie koło Racławic na Wyżynie Miechowskiej
  2. Bożena Maciejczak – Flora naczyniowa doliny rzeki Kamiennej na obszarze miasta i strefy podmiejskiej Ostrowca Świętokrzyskiego
  3. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk – Model rozwoju populacji gatunku chronionego Adonis vernalis L. w rezerwacie muraw kserotermicznych w Skowronnie Dolnym koło Pińczowa
  4. Maria Bertman – Helmintofauna traszki górskiej Triturus alpestris (Laur.) Gór Świętokrzyskich

GEOLOGIA I GEOGRAFIA

  1. Gertruda Herman, Jerzy Gągol – Wody mineralne Ponidzia
  2. Jerzy L. Olszewski, Beata Jarząb – Termiczne pory roku w środkowej części Gór Świętokrzyskich
  3. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło – Analiza sedymentologiczna piaszczystych osadów eolitycznych i jej znaczenie dla określenia długości trwania procesów pustynnienia
  4. Witold J. Wilczyński – Granice racjonalności w geograficznych badaniach empirycznych: casus Stany Zjednoczone Ameryki

SOZOLOGIA

  1. Maria Żygadło – Ocena sozologiczna wysypisk odpadów w województwie kieleckim

###