Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 30

5,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 30

Redakcja naukowa: Małgorzata Jóźwiak

Kielce 2009

Wydawcy:

 

 

 

SAMODZIELNY ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

UNIWERSYTETU UMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO

JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

 

Format: B5 (165 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 166 stron

www.rocznikswietokrzyski.pl

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 30

Redakcja naukowa: Małgorzata Jóźwiak

Kielce 2009

 

SPIS TREŚCI:

 1. Elżbieta Buchcic – Edukacja przyrodnicza w „zielonych szkołach” możliwością podwyższania skuteczności w nauczaniu – uczeniu się
 2. Małgorzata Jóźwiak – Przyczynek do poznania lichenobioty Bellsundu (SW Spitsbergen)
 3. Marek Jóźwiak, Rafał Kozłowski, Elżbieta Sykała – Przestrzenny rozkład węgla i azotu w poziomie mineralnym gleb (0-10 cm) w centralnej części Gór Świętokrzyskich
 4. Anna Rabajczyk – Stabilność klatratów metanu a środowisko
 5. Przemysław Rybiński, Grażyna Janowska – Palność kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych
 6. Stanisław Sala – Wybrane problemy zmian klimatu na świecie
 7. Mirosław Szwed – Ekologiczne uwarunkowania małej retencji górnej Bobrzy
 8. Emilia Walczyk – Materiały do znajomości pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rezerwatu „Miedzianka” (Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy)
 9. Stanisław K. Wiąckowski – Z badań nad parazytoidami z rodziny męczelkowatych (Hymymenoptera, Braconidae)
 10. Ilona Żeber-Dzikowska – Edukacja regionalna w praktyce szkolnej inspiracją dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
 11. Monika Żelezik – Dlaczego rolnictwo ekologiczne?