Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 26

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 26

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 1999

Wydawcy:

 

 

 

 

Format: B5 (167 x 238)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 147 stron

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 26

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 1999

SPIS TREŚCI:

ZOOLOGIA

 1. Jerzy Čmak, Dariusz Wojdan – Stan badania fauny płazów (Amphibia) krainy Gór Świętokrzyskich
 2. Małgorzata Klauzińska – Wybiórczość miejsc żerowania i sezonowe zmiany aktywności łowieckiej borowca wielkiego Nyctalus noctula (Schreber 1774) i mroczka późnego Eptesicus serotinus (Schreber 1774) na terenie Kielc
 3. Dariusz Wojdan – Wędrówki traszki górskiej Triturus alpestris (Laur.) (Amphibia, Urodela) na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 4. Dariusz Wojdan – Aktywność dobowa i zachowania godowe traszki górskiej Triturus alpestris (Laur.) (Amphibia, Urodela) w Świętokrzyskim Parku Narodowym
 5. Jolanta Bąk – Nowe stanowisko Bombus magnus Vogt, 1911 (Hymenopter, Apidae) w Polsce
 6. Jadwiga Barga-Więcławska – Nowe stanowisko Clausilia bidentata (Ström, 1765) (Gastropoda, Clausiliidae) w Górach Świętokrzyskich
 7. Anna Chruszcz – Fauna otwornic (Foraminifera) osadów mioceńskich z otworu wiertniczego Cetynia 15 (Przedgórze Karpat)
 8. Andrzej Leśniak, Rafał T. Olszewski – Biegaczowate (Carabidae, Coleoptera) lasu górskiego i lasu wyżynnego w Paśmie Klonowskim Świętokrzyskiego Parku Narodowego

BOTANIKA

 1. Marek Stachurski, Marianna Skalska – Roślinność rezerwatu przyrody „Opalonki” koło Klonowa na Wyżynie Miechowskiej
 2. Marek Stachurski, Marianna Skalska – Stan i warunki ochrony roślinności rezerwatu przyrody „Złota Góra” koło Miechowa na Wyżynie Miechowskiej

BIBLIOGRAFIA

 1. Jerzy Čmak, Marek Stachurski, Stanisław Huruk – Materiały do bibliografii Świętokrzyskiego Parku Narodowego za rok 1996
 • Adam Kołątaj – Kilka słów dla Henryka Bojczuka (w trzecią rocznicę śmierci)