Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 34

8,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 34

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2013

Wydawca:

 

Patronat:

 

Format: B5 (164 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 209 stron (+ wkładka z 22 fotografiami i 7 rycinami – 8 stron)

www.rocznikswietokrzyski.pl

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 34

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2013

 

” Czasopismo Rocznik Świętokrzyski Seria B Nauki Przyrodnicze podlega stałej ewolucji. Zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby publikacje w Roczniku były dla autorów nadsyłanych artykułów możliwością uzyskania punktów przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismom naukowym. (…)”

dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak, prof. UJK

 

ZAWARTOŚĆ:

 1. Łukasz Cisło – Kieleckie rezerwaty przyrody oraz ocena ich atrakcyjności regionalnej
 2. Małgorzata Anna Jóźwiak, Wiesław Fałtynowicz, Marek Jóźwiak Nitrophilious lichens of areas of railway of South-East Poland (Nitrofilna lichenobiota obszarów terenów kolejowych Polski Południowo-Wschodniej)
 3. Marek Jóźwiak, Małgorzata Anna Jóźwiak – Mercury contamination of railway areas in South-East Poland (Zanieczyszczenie terenów kolejowych rtęcią w południowo-wschodniej Polsce)
 4. Małgorzata Anna Jóźwiak, Przemysław Rybiński – Assessment of air pollution along express roads and motorways of varied traffic load with the use of bioindicators (Ocena zanieczyszczenia powietrza wzdłuż dróg ekspresowych i autostrad o różnym natężeniu ruchu z wykorzystaniem bioindykatorów)
 5. Małgorzata Anna Jóźwiak, Krzysztof Sadko – Assesment of the use of Triopis in the control of atmospheric environment (Możliwości wykorzystania przekopnic do kontroli środowiska atmosferycznego)
 6. Rafał Kot, Marcin Sobiech – Ocena georóżnorodności rzeźby terenu wybranych fragmentów krajobrazu młodoglacjalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego
 7. Rafał Kozłowski – The conditions of spatial variation in throughfall in a fir-beech forest stand in Świętokrzyskie Mountains (Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania opadu podkoronowego w drzewostanie jodłowo-bukowym w Górach Świętokrzyskich)
 8. Andrzej Leśniak, Andrzej Czechowicz, Dorota Margula, Mirosław Miśków, Tomasz Syta – Zmienność wewnątrzpopulacyjna roślin i zwierząt jako wskaźnik jakości ich środowisk
 9. Stanisław Sala – Ewaluacja splotowa miejsca w kontekście procesów globalizacji
 10. Barbara Paulina Susfał – Zagospodarowanie przestrzeni gminy Sitkówka-Nowiny ze szczególnym uwzględnieniem OOŚ realizowanych inwestycji mogących mieć wpływ na elementy środowiska w latach 2013-2016
 11. Ligia Tuszyńska Świadomość ekologiczna społeczności lokalnych. Oczekiwania a rzeczywistość
 12. Daria Shukurbekova, Julia Levickaja, Ulugbek Mirkhodjaev, Bogusław Wiłkomirski – Najważniejsze składniki toksyczne jadów zwierzęcych
 13. Bogusław Wiłkomirski, Małgorzata Suska-Malawska, Barbara Sudnik-Wójcikowska, Tomasz Staszewski – The selected trace elements in soil of railway stations in north-eastern Poland (Wybrane pierwiastki śladowe w glebie dworców kolejowych w południowo-wschodniej Polsce)
 14. Игорь Зинько (Igor Zińko) Особенности политической географии современной Украины (Wybrane cechy geografii politycznej współczesnej Ukrainy)
 15. Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic – Teacher – challenges, new professional qualifications in the context of ecology and ethics (Nauczyciel – wyzwania, nowy profil kwalifikacji zawodowych w kontekście ekologii i etyki)