Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 35

15,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE NR 35

Redakcja naukowa: Alicja Gałczyńska

Kielce 2019

***

Wydawca:

***

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 160 stron

ISSN 1427-5910

***

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE NR 35

Redakcja naukowa: Alicja Gałczyńska

Kielce 2019

###

Na tom „Rocznika Świętokrzyskiego”, który oddajemy do rąk Czytelników, składają się wyłącznie artykuły historyczne, związane z dziejami Kielc i regionu świętokrzyskiego. (…)

dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI

 • Od Redakcji – Alicja Gałczyńska
 1. Leszek Dziedzic – Archeologia fotografii kieleckiej
 2. Dariusz Kalina – Materiały źródłowe do dziejów zamku w Chęcinach . Wyniki kwerendy źródłowej
 3. Piotr Kardyś – Wiślica in the early Middle Ages – history outline
 4. Anna Myślińska – Pałac-muzeum Aleksandra Wielopolskiego w Chrobrzu przykładem „kultury magnackiej”
 5. Adam Winiarz – Edukacja Stanisława Kostki Potockiego na tle edukacji synów innych rodzin rodu Potockich w XVIII wieku
 6. Paweł Wróblewski – Toponimia Kielc jako niematerialne dziedzictwo kulturowe w świetle problematyki zarządzania zmiennym środowiskiem historycznym

###

Redaktor tomu:

 • Alicja Gałczyńska

Recenzent:

 • dr hab. Robert Kotowski

Redaktor językowy:

 • Iwona Gądek

Skład komputerowy:

 • Agnieszka Dolecka

Druk i oprawa:

###