Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 36

15,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 36

LUDZIE, MIEJSCA, WYDARZENIA

Redakcja naukowa: Elżbieta Słabińska

Kielce 2021

****

WYDAWCA:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 162 strony (w tym 23 ilustracje na 14 stronach na papierze kreda)

****

ISSN 1427-5910

ISBN 978-83-60777-96-1

****

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 36

LUDZIE, MIEJSCA, WYDARZENIA

Redakcja naukowa: Elżbieta Słabińska

Kielce 2021

####

Do rąk czytelników trafia kolejny 36. tom „Rocznika Świętokrzyskiego. Seria A – Nauki Humanistyczne” wydany przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Jest on zatytułowany „Ludzie, miejsca, wydarzenia”. Składa się z dwóch części: w pierwszej znajdują się opracowania naukowe, w drugiej zaś wspomnienia. Wspólnym mianownikiem tekstów jest to, że autorzy związani byli lub są nadal z Kielecczyzną albo ich zainteresowania naukowe dotyczą tego regionu. (…)

dr hab. Elżbieta Słabińska, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Od redakcji – Elżbieta Słabińska
 1. Adam Winiarz – Stanisław Kostka Potocki jako prezes Izby Edukacji Publicznej i dyrektor Edukacji Narodowej w Księstwie Warszawskim (1807-1815)
 2. Dariusz Buras – Powstanie i działalność Straży Obywatelskiej w województwie kieleckim w czasie wojny polsko-bolszewickiej (lipiec – październik 1920 roku)
 3. Tadeusz Banaszek – 2 Dywizja Piechoty Legionów w latach 1919-1939
 4. Paweł Pryt – Udział kieleckich organizacji społecznych w propagowaniu kultury fizycznej w latach 1918-1939
 5. Karolina Trzeskowska-Kubasik – System więziennictwa na terenie Buska-Zdroju w latach 1939-1945
 6. Krzysztof Kasiński – Ku Klux Klan międzywojnia jako przykład amerykańskiej piramidy finansowej
 7. Krzysztof Ćwiertniewski – Dzieje Ameliówki Wieszeniewskich koło Kielc w latach 1903-1945 w świetle przekazów rodzinnych i dokumentów
 • Ilustracje i drzewa genealogiczne

####

Redaktor tomu

 • dr hab. Elżbieta Słabińska, prof. UJK

Recenzent

 • dr hab. Adriana Merta-Staszczak, prof. PWr

Redaktor językowy

 • Aleksandra Sadowska

Skład komputerowy

 • Jarosław Dobrołowicz

Druk i oprawa

Nakład

 • 100 egzemplarzy

####