Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 31

5,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A

NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 31

Redakcja naukowa: Piotr Zbróg

Kielce 2009

***

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 124 strony

 ISSN 1427-5910

***

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A

NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 31

Redakcja naukowa: Piotr Zbróg

Kielce 2009

###

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

###

SPIS TREŚCI:

 1. Marek Ruszkowski – Formy wariantywne przysłówków
 2. Andrzej Kominek – Konceptualizacja 'zła’ (i 'dobra’) moralnego we współczesnym języku polskim (zarys ogólny)
 3. Dorota Połowniak-Wawrzonek – Narzędzia walki wykorzystywane w sporze słownym (wnioski wynikające z analizy współczesnej polskiej frazeologii)
 4. Dorota Połowniak-Wawrzonek – Frazeologizmy ktoś zakopał topór wojenny, ktoś wykopał topór wojenny we współczesnej polszczyźnie
 5. Joanna Senderska Konstrukcja biernika z bezokolicznikiem w tekstach staropolskich
 6. Elżbieta Michow – Regionalne objaśnienia etymologii toponimu Kielce z motywacją kulturową
 7. Piotr Zbróg – O składni pomiędzy orzeczeniem a szeregami współrzędnymi połączonymi spójnikiem ani
 8. Agnieszka Rosińska-Mamej – Między listem a rozmową. O pewnym typie nagłówka e-maili
 9. Elżbieta Fert – Zjawisko milczenia w tomiku Chwila Wisławy Szymborskiej
 10. Aneta Pierścińska – Obrazy roślin w socjolekcie studenckim
 11. Ewa Boksa – Pragmatyczne podejście w kształceniu językowym uczniów dyslektycznych

###

Redaktor tomu:

 • Piotr Zbróg

Recenzent:

 • prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski

Redaktor techniczny:

 • Piotr Zbróg

Skład komputerowy:

 • Marzena Buksińska

###