Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 24

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 24

Redakcja naukowa: Waldemar Dutkiewicz, Irena Pufal-Struzik

Kielce 1997

Wydawcy:

&

***

Format: B5 (169 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 110 stron

ISSN 0485-3261

***

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 24

TWÓRCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ

DZIECI I MŁODZIEŻY

Redakcja naukowa: Waldemar Dutkiewicz, Irena Pufal-Struzik

Kielce 1997

###

Kolejny tom „Rocznika Świętokrzyskiego”, który oddajemy do rąk czytelników, dotyczy zagadnienia twórczości. Problematyka działań twórczych intryguje badaczy od dawna jako aktywność wykraczająca poza stereotyp i schematyzm, o szczególnym znaczeniu we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie. Obecnie traktowana jest ona jako zjawisko egalitarne, dostępne dla wszystkich ludzi na różnym poziomie, w różnych sferach aktywności, dające się rozwijać w sprzyjających warunkach. (…)

prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz

dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

  • Wstęp – Waldemar Dutkiewicz, Irena Pufal-Struzik
  • Czesława Gierak – Znaczenie twórczości Władysława Strzemińskiego dla sztuki polskiej
  • Czesława Gierak – Kultura plastyczna jako wartość oraz cel szkolnej edukacji dzieci i młodzieży
  • Alina Bielawska – Amatorski ruch teatralny w Kielcach – jego znaczenie patriotyczne, społeczne i wychowawcze dla miasta
  • Irena Pufal-Struzik – Możliwości rozwoju aktywności twórczej dzieci i młodzieży na tle warunków wychowawczych w rodzinie
  • Irena Stańczak – Aktywizacja poznawcza uczniów klas początkowych w teorii i praktyce pedagogicznej
  • Henryka Długosz-Biłous, Paweł Biłous – Aktywność twórcza uczniów szkół średnich – przejawy, możliwości, rola w rozwoju
  • Marek Świeca – Aktywność twórcza dzieci i młodzieży w ekspresyjnych formach edukacji teatralnej
  • Irena Chyła-Szypułowa – Formy aktywności muzycznej uczniów

###