Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 33

5,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NUMER 33

Redakcja naukowa: Małgorzata Czapska, Barbara Szabat

Kielce 2012

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (169 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 147 stron

ISSN 1427-5910

****

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NUMER 33

Redakcja naukowa: Małgorzata Czapska, Barbara Szabat

Kielce 2012

####

Wydano przy wsparciu finansowym:

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

oraz

Darczyńców, którzy przekazali 1 % podatku

na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

####

Kolejny, 33 tom Rocznika Świętokrzyskiego, to publikacja o tematyce historycznej, poświęcona dziejom regionu świętokrzyskiego, czyli obszaru między Wisłą a Pilicą. Zamieszczone tu artykuły w przeważającej mierze dotyczą XIX i XX wieku, chociaż praca Katarzyny Ryszewskiej, traktująca o dziewiętnastowiecznych odkryciach archeologicznych, w sposób oczywisty sięga także w odległą przeszłość. (…)

dr Małgorzata Czapska

prof. dr hab. Barbara Szabat

####

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji – Małgorzata Czapska, Barbara Szabat

I. ARTYKUŁY

 1. Katarzyna Ryszewska – Publikacje odkryć archeologicznych z regionu międzyrzecza Wisły i Pilicy na łamach czasopism w XIX wieku
 2. Mariusz Nowak – Architektura budowli sepulkralnych jako przejaw mentalności stanowej ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XIX wieku – próba nakreślenia problematyki
 3. Małgorzata Przeniosło – Rada Opiekuńcza miasta Częstochowy w latach 1916-1919
 4. Agnieszka Malinowska – Aktywność społeczno-polityczna ludności żydowskiej w Wierzbniku-Starachowicach w okresie dwudziestolecia międzywojennego
 5. Jarosław Iwoła – Sieć drogowa w województwie kieleckim w latach 1918-1939
 6. Szymon Szarek – Straże pożarne w powiecie kieleckim w latach 1918-1939
 7. Grzegorz Mazur – Wojewódzka Reprezentacja Związku Ziemian w województwie kieleckim w latach 1924-1939

II. MATERIAŁY I ŹRÓDŁA

 1. Anna Myślińska – Tradycja upamiętniania Stefana Żeromskiego w Kielcach
 2. Urszula Oettingen – Kielczanie w Legionach Polskich w świetle Księgi komputowej 1. Pułku Piechoty z połowy 1917 roku
 3. Witold Guca – Promocja nowej edycji tzw. Kazań Świętokrzyskich (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, 6 listopada 2009 r.)

III. RECENZJE

 1. Joanna Szady, Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2008, s. 297 – Hubert Mazur
 2. Janusz Kucharski, Wspomnienia z Chrobrza z lat 1938-1948, Agencja J.P. Kielce, Kielce 2006, s. 219 – Mariusz Nowak
 3. „Świętokrzyski słownik biograficzny”, T. 2, 1795-1918, red. Jerzy Szczepański, Kielce 2009, s. 552 – Anna Tyszewicz-Obara

####

Redaktor tomu:

 • Małgorzata Czapska
 • Barbara Szabat

Recenzent:

 • prof. zw. dr hab. Albin Koprukowniak

Redaktor językowy:

 • Paweł Wróblewski

Skład komputerowy:

####