Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 35

10,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B – NAUKI PRZYRODNICZE

NR 35

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2014

Wydawca:

Patronat:

Polska Akademia Nauk

Oddział w Krakowie

Format: B5 (159 x 231)

Oprawa: miękka, klejona

Objętość: 170 stron

www.rocznikswietokrzyski.pl

Opis

ARTYKUŁY

  1. Wioletta Adamus-Białek, Monika Wawszczak – Zastosowanie sekwencji 16S rRNA w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego z różnych materiałów
  2. Wioletta Adamus-Białek, Monika Wawszczak, Marek Jóźwiak – Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza w centralnej części Gór Świętokrzyskich
  3. Małgorzata Anna Jóźwiak – Przyczynek do poznania właściwości przeciwgrzybicznych antrachinonów i kwasu usninowego izolowanych z plech Xantoria parietina (L.) Th. Fr. i Evernia prunastri (L.) Ach.
  4. Khislat K. Khaydarov, Flora D. Kabulova, Bogusław Wiłkomirski – Aktualny stan ekosystemów tugajowych i ich ochrona
  5. Joanna Pytel – Ocena akumulacji wybranych metali ciężkich (Pb, Zn, Ni, Cd) w materiale roślinnym zbiorowisk żyznej buczyny z podwiązku Dentario Glandulosae – Fagenion na terenach chronionych o zróżnicowanej antropopresji
  6. Przemysław Rybiński, Małgorzata Anna Jóźwiak, Grażyna Janowska, Agnieszka Pająk – Wykorzystanie attapulgitu jako napełniacza kompozytów polimerowych
  7. Franciszek Woch, Agnieszka Kowal, Tadeusz Wróblewski – Ocena zakresu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych wspieranych środkami Unii Europejskiej na obszarze wybranych powiatów województwa mazowieckiego
  8. Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic – Rozwijanie i kształtowanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację środowiskową
  9. Monika Żelezik, Marlena Sokołowska – Świadomość ekologiczna w zakresie odpadów w interpretacji mieszkańców Kielc
  10. Małgorzata Strzyż – Ochrona czynna a monitoring rezerwatów kserotermicznych na przykładzie rezerwatu Skowronno na Ponidziu