Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 28

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 28

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 2002

Wydawcy:

INSTYTUT BIOLOGII

AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

 

 

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 190 stron

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 28

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 2002

 

SPIS TREŚCI:

ENTOMOLOGIA

 1. Jolanta Bąk – Owady uszkadzające żołędzie dębów (Quercus spp.) na terenie Kielc i Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego
 2. Jolanta Bąk – Trzmiele (Bombus Latr.) i trzmielce  (Psithyrus Lep.) występujące w wyodrębnionych biotopach Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
 3. Marek Bidas – Kózkowate (Cerambycidae, Coleoptera) Gór Świętokrzyskich
 4. Stanisław Huruk – Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) w jednorocznych uprawach rolnych na glebach bielicowych
 5. Stanisław Huruk – Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) w uprawach truskawek na glebach bielicowych
 6. Stanisław Huruk Elaphrus cupreus (Duft.) (Coleoptera, Carabidae) – gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich

BOTANIKA

 1. Beata Brosz, Ryszard Kostuch – Zabudowa biologiczna rzeki Koszarawy
 2. Rafał Podlaski – Stan zasobów leśnych w wybranych drzewostanach Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 3. Marek Stachurski, Władysław Kandefer, Elżbieta Stachurska – Roślinność rezerwatu „Gaj” koło Jędrzejowa na Płaskowyżu Jędrzejowskim
 4. Marek Stachurski, Elżbieta Stachurska – Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na przykładzie rezerwatu „Zamczysko” koło Makoszyna w Górach Świętokrzyskich

PALEONTOLOGIA

 1. Anna Chruszcz – Mikrofauna otwornic (Foraminafera) z środkowomioceńskich wapieni organodetrytycznych Pińczowa (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich)

BIBLIOGRAFIA

 1. Jerzy Čmak, Marek Stachurski, Dariusz Wojdan – Materiały do bibliografii Świętokrzyskiego Parku Narodowego za rok 2000