Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 24

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 24

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 1997

Wydawcy:

***

Format: B5 (169 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 156 stron

ISSN 1427-5929

***

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 24

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 1997

###

SPIS TREŚCI:

ZOOLOGIA

 1. Jerzy Čmak, Dariusz Wojdan – Stan zbadania fauny gadów (Reptilia) krainy Góry Świętokrzyskich
 2. Dariusz Wojdan – Występowanie i ochrona populacji traszek (Triturus) w Świętokrzyskim Parku Narodowym
 3. Jolanta Bąk – Przegląd owadów zasiedlających szyszki i nasiona jodły pospolitej Abies alba Mill. w Świętokrzyskim Parku Narodowym
 4. Maria Bertman, Aleksander Bielecki – Pijawki (Hirudinea) zbiorników wodnych Kielc i okolic
 5. Halina Kucharczyk, Irena Zawirska – Materiały do poznania wciornastków (Thysanoptera, Insecta) Wyżyny Lubelskiej i Niecki Nidziańskiej

BOTANIKA

 1. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk – Znaczenie wielkości nasion w różnych warunkach ekologicznych

GEOGRAFIA

 1. Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Szałach, Barbara Wieleba – Odwilże atmosferyczne w Łysogórach
 2. Bolesław J. Kowalski – Szczelina uskokowa z wypełnieniem ilastym w piaskowcach kwarcytowych zachodniej części fałdu łysogórskiego (Góry Świętokrzyskie)
 3. Witold Wilczyński – Ewolucja pojęcia regionu w literaturze geograficznej

SOZOLOGIA

 1. Anna Świercz – Strefowość zmian właściwości fizykochemicznych gleb pod wpływem imisji alkalicznej w „Białym Zagłębiu”

WSPOMNIENIA

 1.  Ewa Górnicka Michalska – dr Henryk Bojczuk (1951-1996)
 2. Tadeusz Kuder – prof. zw. dr hab. Jan Gienc (2.I.1930-28.II.1997)
 3. Ewa Górnicka-Michalska, Marianna Skalska, Barbara Sylwestrzak, Elżbieta Stachurska – dr Hanna Bartnicka (1940-1997)

###