Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne nr 1

15,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA C

NAUKI SPOŁECZNE

NR 1

Redakcja naukowa: Teresa Gumuła, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz, Bożena Zawadzka

Kielce 2018

Wydawca:

***

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa:  miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 176 stron

ISSN 2545-3505

***

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA C

NAUKI SPOŁECZNE

NR 1

Redakcja naukowa: Teresa Gumuła, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz, Bożena Zawadzka

Kielce 2018

###

(…) Celem serii C „Rocznika Świętokrzyskiego” będą aktualne potrzeby formułowania refleksji naukowej w dziedzinie nauk społecznych, inicjowanie kolejnych badań nad złożonymi problemami życia społecznego oraz informowanie o wynikach tych badań. (…)

dr Teresa Gumuła

###

SPIS TREŚCI:

 • Wprowadzenie – Teresa Gumuła

W KRĘGU POLSKIEGO DOROBKU EDUKACYJNEGO ORAZ PROBLEMÓW KSZTAŁCENIA I ZDROWIA MŁODZIEŻY

 1. Teresa Gumuła, Stanisław Majewski – Edukacyjne dziedzictwo. Drogi rozwoju polskiej szkoły w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
 2. Teresa Gumuła, Stanisław Majewski – Edukacyjne dziedzictwo. Sposób na popularyzowanie reformy szkolnictwa na przykładzie czasopisma „Oświata i Wychowanie’ 1929-1939
 3. Bożena Zawadzka – Edukacja zdrowotna jako proces kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych
 4. Joanna Nowak – E-edukacja w chorobie? Kilka uwag na temat możliwości i zagrożeń korzystania z internetowych zasobów o tematyce zdrowotnej
 5. Małgorzata Kaliszewska – Obszary do eksploatacji przez dydaktykę akademicką, na przykładzie dyskursu wokół edukacji równościowej (gender) w polskich przedszkolach
 6. Anna Bakota-Fathi – Wspieranie rozwoju talentów w firmie rodzinnej w kontekście zasad uczenia się ludzi dorosłych
 7. Tomasz Łączek – Bariery w osiągnięciu sukcesu życiowego współczesnej młodzieży
 8. Anna Kwaśniewska, Krzysztof Kwaśniewski – Zachowania autodestrukcyjne młodzieży w okresie dorastania
 9. Agnieszka Michalska – Recenzja książki: Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, pod red. Bożeny Zawadzkiej, Tomasza Łączka ss. 579, wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017
 10. Teresa Gumuła – Relacja z konferencji: Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania, Kielce 07.03-08.03.2016 roku
 • Wykaz autorów

###