Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 31

5,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 31

Redakcja naukowa: Małgorzata Jóźwiak

Kielce 2010

Wydawcy:

KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

UNIWERSYTETU UMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO

JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

Patronat:

 

Format: B5 (163 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 130 stron

www.rocznikswietokrzyski.pl

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 31

Redakcja naukowa: Małgorzata Jóźwiak

Kielce 2010

 

ZAWARTOŚĆ:

  1. Małgorzata Anna Jóźwiak, Przemysław Rybiński – Wykorzystanie Red Hybryd of California [Eisenia faetida (Sav.)] do procesów bioremediacji piasków morskich zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi
  2. Marek Jóźwiak, Krzysztof Jarzyna, Mirosław Szwed – Ocena stopnia zakwaszenia wód powierzchniowych w Paśmie Łysogór w Górach Świętokrzyskich w następstwie roztopów
  3. Małgorzata Kijowska – Charakterystyka okresu wegetacyjnego w Szymbarku w latach 1968-2009
  4. Halina Łapińska – Parametry i wskaźniki urbanistyczne a kształtowanie struktury i obrazu miasta na przykładzie miasta Hajnówka
  5. Monika Podgórska – Szata roślinna projektowanego rezerwatu – „Skarbowa Góra” na Garbie Gielniowskim (Wyżyna Małopolska)
  6. Stanisław Sala, Igor Zinko – Wybrane problemy zanieczyszczeń powietrza
  7. Bogusław Wiłkomirski – „Stoi na stacji lokomotywa”, czyli zanieczyszczenia środowiska związane z transportem kolejowym
  8. Bogusław Wiłkomirski, Piotr Gutry – Zmiany przyrodnicze w ekosystemach pod wpływem pożarów środowiskowych
  9. Bożena Wójtowicz – Poziom świadomości studentów oraz ich postawy wobec środowiska przyrodniczego
  10. Ilona Żeber-Dzikowska – Zastosowanie metody projektu dydaktycznego w kształceniu gimnazjalnym