Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze nr 33

8,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 33

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2012

Wydawcy:

 

KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

 

       POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE

 

 

 

Patronat:

 

Format: B5 (164 x 237)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 187 stron (+ wkładka z 26 fotografiami i 11 rycinami – 6 stron)

www.rocznikswietokrzyski.pl

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA B

NAUKI PRZYRODNICZE

NR 33

Redakcja naukowa: Małgorzata Anna Jóźwiak

Kielce 2012

 

„(…) Numer 33 Rocznika zawiera głównie publikacje materiałów, prezentowanych na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. >>Landscape and tourism in case of sustainable development<<, która odbyła się w Kielcach i Sobkowie w dniach 5-7 lipca 2012 r. Organizatorami byli: Polska Akademia Nauk – Komitet Nauk Geograficznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Śląski – Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraińskie Towarzystwo Geograficzne, Ministerstwo Edukacji i Nauki Autonomicznej Republiki Krymu, Taurycki Narodowy Uniwersytet im. W. Vernadkiego. (…)”

dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak

 

ZAWARTOŚĆ:

 1. Małgorzata Anna Jóźwiak, Beata Bętkowska – Zmiany mikroskopowe w plechach porostu Hypogymnia physodes (L.) Nyl. w zależności od odległości od źródła emisji punktowej
 2. Małgorzata Anna Jóźwiak, Kinga Cieplicka – Zmiany makroskopowe w organach wegetatywnych mchu Pleurozium schrebei (Bird.) Mitt. pod wpływem zanieczyszczeń komunikacyjnych
 3. Małgorzata Anna Jóźwiak, Bartosz Jachymczyk, Beata Bętkowska, Kinga Cieplicka – Ocena zanieczyszczenia powietrza wzdłuż tras szybkiego ruchu z wykorzystaniem bioindykatorów
 4. I. Kazakov, U. Mirkhodjaev, B. Wiłkomirski – Venomous snakes of Uzbekistan [Jadowite węże Uzbekistanu]
 5. Iwona Kiniorska – Warunki społeczno-ekonomiczne województwa świętokrzyskiego w latach 2000-2009
 6. Grzegorz Pabian – Krajobraz górniczy i poeksploatacyjny okolic Kowali w gminie Sitkówka-Nowiny (Góry Świętokrzyskie) oraz perspektywy jego wykorzystania w geoturystyce
 7. U. T. Sharafutdinova, U. B. Toyirov, O. V. Yarishkin, U. Z. Mirkhodjaev – Cardiotropic properties of membrane-active crown-ethers [Właściwości kardiotropowe błonoaktywnych eterów koronowych]
 8. Ligia Tuszyńska – Wpływ edukacji zdrowotnej na styl życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 9. Adrian Zarychta, Roksana Zarychta – Paleogleby jako źródło rekonstrukcji reliefu „polskiej Sahary”

STRESZCZENIA

 1. Wiaczesław Andrejczuk – Koncepcje współdziałania człowieka i natury w krajobrazie
 2. Volodymyr Krul – Osobliwości zagospodarowania osadniczego podgórskich i górskich krajobrazów Bukowiny Północnej
 3. Serhij Kyryliuk – Kompleksy krajobrazowe małych kraterów księżycowych w przekroju geomorficznym (na przykładzie kraterów Artemisa, Werna i Dewi Kateny)
 4. Margarita Michajlovna Simonowa – Krajoznawstwo i turystyka kwalifikowana jako forma adaptacji do środowiska społecznego i przyrodniczego
 5. Vilina Peresadko – Stosowanie technologii GIS do kartografowania krajobrazowo-ekologicznego obszarów
 6. Walerij Petlin – Stan oraz perspektywy rozwoju nauki o krajobrazie
 7. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska – Możliwości rozwoju turystyki przyjaznej środowisku z wykorzystaniem walorów terenów pogórniczych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 8. Kateryna Anatoliiwna Pozaczeniuk, Ludmiła Bagrowa – Zrównoważony rozwój krajobrazów oraz ich turystyczno-rekreacyjne wykorzystanie
 9. Galyna Pavlovna Pylypenko, S. Todorova – Turystyczno-rekreacyjne zasoby krajobrazów Zadniestrza
 10. Galyna Pavlovna Pylypenko, Oksana Ivanovna Tsurkan, W. Gorun – Kompleksowa ocena potencjału rekreacyjnego jednostek administracyjnych obwodu Odeskiego
 11. Ivan Shevchenko, Olha Helevera – Działania przyrodoochronne w krajobrazach rolniczych zagrożonych erozyjnie
 12. Vladimir Vorovka – Wykorzystanie turystyczne naturalnych krajobrazów Pryazowskiego Parku Narodowego
 13. Ludmiła Wachruszewa, Borys Wachruszew – Przyspieszona demutacja stepu jako skuteczna metoda renaturalizacji krymskich krajobrazów stepowych

Ryciny i fotografie w kolorze