Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 34

15,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE NR 34

Redakcja naukowa: Alicja Gałczyńska, Joanna Senderska

Kielce 2013

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 128 stron

****

ISSN 1427-5910

****

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE NR 34

Redakcja naukowa: Alicja Gałczyńska, Joanna Senderska

Kielce 2013

####

Zadanie współfinansowane ze środków:

 • Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

####

(…) Tematyka rozpraw zaprezentowanych w niniejszym numerze Rocznika Świętokrzyskiego jest zróżnicowana. Autorzy podejmują przede wszystkim zagadnienia związane z analizą jednostek i zjawisk językowych obecnych we współczesnej polszczyźnie, a także językowym obrazem świata. (…)

dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK

dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji – Alicja Gałczyńska, Joanna Senderska

STUDIA

 1. Dominik Borowski – Wpływ reklamy na współczesną polską frazeologię na podstawie czasopisma „Polityka” (2010/2011) – zarys problematyki
 2. Marlena Chudzik – Ślady karczem w nazwach kieleckich ulic
 3. Elżbieta Fert-Cichecka – Punkt widzenia, ogniskowanie i amalgamaty konceptualne w analizie języka poezji (Wisława Szymborska Wersja wydarzeń)
 4. Anna Korycka – Semantyka i symbolika wybranych barw w polskich pieśniach ludowych na Litwie
 5. Michał Łuczyński – Leksyka mitologiczna w gwarach świętokrzyskich
 6. Marzena Marczewska – Nazwy ludowych uzdrowicieli
 7. Dorota Połowniak-Wawrzonek Utrwalone połączenie słowne (bo) do tanga trzeba dwojga we współczesnej polszczyźnie
 8. Agnieszka Rosińska-Mamej Mam taką prośbę… Analiza porównawcza zapowiedzi próśb stosowanych w realnej komunikacji i zapowiedzi próśb pochodzących z dialogów serialowych
 9. Marek Ruszkowski Noc z poniedziałku na wtorek będzie bardzo zimną – renesans orzecznika przymiotnego w narzędniku
 10. Joanna Senderska Celebrytka, psycholożka, panaszowiec. Uwagi o rzeczownikach nazywających kobiety
 11. Katarzyna Zapała – Angielskie cytaty i wyrazy adoptowane w badaniach tekstów polonijnych – sposoby ich rozróżniania

RECENZJE

 1. Katarzyna Pawlik – Andrzej Kominek, Metafory prawa moralnego w dyskursie religijno-etycznym. Studium lingwistyczno-kognitywne, Kielce: Wydawnictwo UJK, 2009, ss. 392
 2. Piotr Rosiński – Alina Biała, Literatura i malarstwo. Korespondencja sztuk, Warszawa – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009, ss. 574, il. 329

####

Redaktorzy tomu:

 • Alicja Gałczyńska
 • Joanna Senderska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Eliza Grzelak
 • prof. dr hab. Maria Wojtak

Redaktor językowy:

 • Joanna Senderska

Skład komputerowy:

 • Magda Warszawa

####