Materiały do etnografii i historii Kielc

50,00

ks. Władysław Siarkowski

MATERIAŁY

DO ETNOGRAFII I HISTORII KIELC

PISMA WYBRANE ROZPROSZONE

Do druku przygotowali: Krzysztof Bracha i Marzena Marczewska

Kielce 2017

Wydawca:

***

Format: A5 (153 x 205)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk

Objętość: 481 stron

ISBN 978-83-60777-70-1

Opis

MATERIAŁY DO ETNOGRAFII I HISTORII KIELC

PISMA WYBRANE ROZPROSZONE

Autor: ks. Władysław Siarkowski

Do druku przygotowali: Krzysztof Bracha i Marzena Marczewska

Kielce 2017

###

Ks. Władysław Siarkowski (1840-1902) należał do grona najwybitniejszych intelektualistów XIX w. związanych z Kielcami, polihistoryk, etnolog, archeolog i zbieracz starożytności.Jego prace z zakresu szeroko pojętej etnografii, historii Kielc i przeszłości ziemi świętokrzyskiej, archeologii oraz językoznawstwa od dawna skupiają uwagę przedstawicieli wielu specjalności humanistycznych. Są one kopalnią wiedzy o regionie i jego mieszkańcach, o wierzeniach, obrzędach i obyczajach (nierzadko dziś już całkowicie zapomnianych), stanowią także wartościowe źródło informacji o właściwościach miejscowego języka. Postać ks. W. Siarkowskiego, przyjaciela i współpracownika Oskara Kolberga, oraz jego spuścizna piśmiennicza reprezentują wszystko to, co najlepsze w programie pozytywistycznego regionalizmu. Dlatego, w dobie niezwykle licznych dyskusji nad osiągnięciami lub specyfiką tzw. „małych ojczyzn”, postać ks. Siarkowskiego oraz jego twórczość naukowa wymagają stałego przypominania i propagowania. (…)

prof. dr hab. Krzysztof Bracha

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 • Krzysztof Bracha, Marzena Marczewska – Wstęp

KOMENTARZE

 1. Marta Pieniążek-Samek W rzeczach historycznych […] nie fantazyja, a autentyczność faktów leży na pierwszym planie. Kielce i ich zabytki w piśmiennictwie ks. Władysława Siarkowskiego
 2. Witold Guca – Mediaevalia w twórczości księdza Władysława Siarkowskiego
 3. Justyna Staszewska – Warunki życia codziennego ludności wiejskiej guberni kieleckiej w świetle materiałów etnograficznych ks. Władysława Siarkowskiego
 4. Marcin Kolasa – Fotografie ks. Władysława Siarkowskiego ze zbiorów Muzeum Historii Kielc

REPRINTY

 • Nota edytorska
 1. Kościół N. Marji Panny w Kielcach
 2. Groby kościoła N. Maryji Panny w Kielcach i Bulla erekcyjna Dyecezyji i Katedry Kieleckiej
 3. Dzwony w gubernji kieleckiej (rzecz archeologiczno-historyczna)
 4. X. Antoni Brygierski nieznany artysta-malarz kielecki
 5. Kościół Ś. Trójcy czyli seminaryjski w Kielcach
 6. Zbiory przyrodnicze z okolic kieleckich w seminarjum kieleckiem
 7. Kadzielnia
 8. Poszukiwania. Z Kielc (opis izby mieszkalnej)
 9. Wiadomości o Siostrach Miłosierdzia w Kielcach
 10. Sodalisi Kieleccy
 11. Pamiątki i zabytki przeszłości. II. Zamek kielecki
 12. Pamiątki i zabytki przeszłości. III. Stanisław Czechowski, Starosta Kielecki
 13. Pamiątki i zabytki przeszłości. IV. Historyja kieleckiego szpitala św. Trójcy dla ubogich
 14. Założenie i otwarcie szkół w Kielcach
 15. Z Kielc [korespondencja 1]
 16. Z Kielc [korespondencja 2]
 17. Z Kielc [korespondencja]
 18. Kielce, 15 września 1877 [korespondencja]
 19. Okolice Kielc. Piotrkowice
 20. Notatki z wycieczki archeologicznej do Koprzywnicy w powiecie Sandomierskim
 21. Lud z okolic kieleckich (wiadomość etnograficzna)
 22. Zagadki ludowe z różnych miejscowości guberni kieleckiej
 23. Zagadki zebrane ze wsi: Dymin, Kostomłót, Masłowa, Sukowa, Zagórza
 24. Podania i legendy o zwierzętach, drzewach i roślinach