Pamiętnik Świętokrzyski

5,00

PAMIĘTNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

STUDIA Z DZIEJÓW KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA

Redakcja naukowa: Longin Kaczanowski, Adam Massalski, Daniel Olszewski, Jerzy Szczepański

Kielce 1991

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (169 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, okleina pleciona

Objętość: 351 stron + wklejki na papierze kreda 48 stron z 98 fotografiami i lustracjami czarno-białymi

****

ISBN 83-900145-0-5

****

Opis

PAMIĘTNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

STUDIA Z DZIEJÓW KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA

Redakcja naukowa: Longin Kaczanowski, Adam Massalski, Daniel Olszewski, Jerzy Szczepański

Kielce 1991

####

Księga Pamiątkowa wydana przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Seminarium Duchowne w Kielcach i Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II z okazji pobytu w Kielcach.

####

Pomysł wydania „Pamiętnika Świętokrzyskiego” zrodził się w kieleckim środowisku intelektualnym, pragnącym uczcić w ten sposób pierwsze w dziejach tej ziemi odwiedziny Ojca Świętego. Opracowania i wydania „Pamiętnika Świętokrzyskiego” podjęło się Kieleckie Towarzystwo Naukowe wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Kielcach i Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. (…)

red. mgr Longin Kaczanowski

prof. dr hab. Adam Massalski

ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski

prof. dr hab. Jerzy Szczepański

####

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowy: Stanisław Szymecki – Biskup Kielecki; dr Jan Płoskonka – Wojewoda Kielecki; Redaktorzy „Pamiętnika Świętokrzyskiego”
 1. Adam Massalski – Kraina Świętokrzyska
 2. Feliks Kiryk – Lokacje miast biskupich w prepozyturze kieleckiej
 3. Daniel Olszewski – Kultura teologiczna w Kielcach
 4. Longin Kaczanowski – Sanktuaria w Świętokrzyskiem
 5. Beata Wojciechowska – Tradycja igrzyska „Stado” na Łysej Górze
 6. Wacław Urban – Od reformacji protestanckiej do katolickiej
 7. Henryk Suchojad – Mentalność religijna szlachty małopolskiej w drugiej połowie XVII wieku
 8. Andrzej J. Zakrzewski – W kręgu kultury religijnej na Kielecczyźnie (XV-XVIII wiek)
 9. Jadwiga Muszyńska – Górnictwo i hutnictwo w dobrach biskupów krakowskich w województwie sandomierskim w połowie XVII wieku
 10. Henryk Stawicki, Jerzy Zbigniew Pająk – Synteza kulturowych wartości przestrzeni ziemi sandomierskiej
 11. Wiesław Caban – Duchowieństwo wobec walk narodowowyzwoleńczych w XIX wieku
 12. Stefan Józef Pastuszka -Oddziaływanie wychowawcze Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży w diecezji kieleckiej (1918-1939)
 13. Barbara Erber – Wątki religijne w sztuce ludowej
 14. Piotr Rosiński – Z dziejów budownictwa organowego na Kielecczyźnie
 15. Mirosława Anna Korycka – Architektura sakralna na Kielecczyźnie do 1939 roku
 16. Zygmunt Nocoń – Budownictwo sakralne w diecezji kieleckiej po drugiej wojnie światowej
 17. Stanisław Czerwik – Posoborowa odnowa liturgii w Kościele na przykładzie diecezji kieleckiej
 18. Zenon Wrona – Kościół wobec pogromu Żydów w Kielcach
 19. Jerzy Stępień – Biskup Kaczmarek przed stalinowskimi sędziami
 20. Jerzy Szczepański – Sylwetki biskupów kieleckich
 • Spis ilustracji

####

Redakcja naukowa:

 • Longin Kacznowski
 • Adam Massalski
 • ks. Daniel Olszewski
 • Jerzy Szczepański

Opracowanie redakcyjne:

 • Janina Miklaszewska-Falkiewicz
 • Małgorzata Marchlewicz
 • Małgorzata Piątkowska

Projekt okładki:

 • Andrzej Zawada

Wybór zdjęć:

 • Longin Kaczanowski

Nakład:

 • 5000 egz.

Skład:

 • „Autogum” Kielce, ul. Jagiellońska 9

Druk:

 • Zakład Małej Poligrafii, Kielce, ul. Helenówek 36A

Przygotowanie zdjęć do druku:

 • „Drogowiec” Sp. z o.o. Kielce, ul. Manifestu L. 35A

Druk wkładek:

 • Zakład Poligraficzny, Kielce, ul. Żeromskiego 30

####