Językowa grzeczność i niegrzeczność w gwarach południowo-wschodniej Kielecczyzny

10,00

Lucyna Sikorska

JĘZYKOWA GRZECZNOŚĆ I NIEGRZECZNOŚĆ

W GWARACH POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ KIELECCZYZNY

Kielce 2011

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (163 x 238)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 158 stron

****

ISBN 978-83-60777-45-9

****

Opis

JĘZYKOWA GRZECZNOŚĆ I NIEGRZECZNOŚĆ

W GWARACH POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ KIELECCZYZNY

Autor: Lucyna Sikorska

Kielce 2011

####

Publikację wydano przy wsparciu finansowym

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

####

Zachowania grzecznościowe, wpływające na kształt kontaktów międzyludzkich, odzwierciedlają sposób realizacji przez uczestników interakcji aprobowanego społecznie systemu wartości. Rekonstrukcja modelu grzeczności oraz opozycyjnych zachowań wykluczających grzeczność, które zakłócają komunikację werbalną między nadawcą a odbiorcą i/lub kreują negatywny wizerunek jednostki, daje pełny obraz językowej aktywności człowieka w kontaktach społecznych. (…)

dr Lucyna Sikorska

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 1. Stan badań nad grzecznością i niegrzecznością językową
 2. Językowe zachowania grzecznościowe
 3. Odstępstwa od zasad grzecznościowych
 4. Grzeczność i niegrzeczność językowa w aspekcie chronologicznym
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Aneks (1. Mapa badanych miejscowości; 2. Rozwiązanie cyfrowych oznaczeń miejscowości na mapie wraz ze skrótami stosowanymi w pracy)
 • Indeks osobowy

####

Redakcja i opracowanie graficzne:

 • Stanisław Rogala

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Halina Karaś
 • prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik-Dąbkowska

Korekta:

 • Wanda Rogala

Przygotowanie do druku:

 • Wydawnictwo Gens, Kielce 2011, 26-065 Piekoszów, ul. Jarzębinowa 48, tel. (041) 306-60-00, e-mail: gens@wp.pl

Druk:

 • KARAD Kielce, 25-022 Kielce, ul. Bpa Kaczmarka 16, tel.: 41 345-79-73, e-mail: karad@post.pl

####