Edukacja historyczna w liceach pedagogicznych (1944-1970). Teoria i praktyka

5,00

Anita Młynarczyk-Tomczyk

EDUKACJA HISTORYCZNA

W LICEACH PEDAGOGICZNYCH

(1944-1970)

TEORIA I PRAKTYKA

Kielce 2009

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 376 stron

****

ISBN 978-83-60777-28-2

****

Opis

EDUKACJA HISTORYCZNA

W LICEACH PEDAGOGICZNYCH

(1944-1970)

TEORIA I PRAKTYKA

Autor: Anita Młynarczyk-Tomczyk

Kielce 2009

####

Publikacja ukazała się dzięki pomocy finansowej:

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego

####

Licea pedagogiczne były w pierwszym ćwierćwieczu Polski Ludowej najlepszym źródłem kadr dla szkół podstawowych. Z racji swej funkcji stały się obiektem zainteresowań władz. Przywiązywano dużą wagę nie tylko do kompetencji merytorycznych i metodycznych przyszłych nauczycieli szkół podstawowych, ale przede wszystkim do uznawanego przez nich systemu wartości, mającego niebagatelny wpływ na ideologiczno-wychowawcze efekty ich pracy zawodowej. (…)

dr Anita Młynarczyk-Tomczyk

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 1. Struktura organizacyjno-programowa liceów pedagogicznych
 2. Ewolucja planów i programów nauczania historii i metodyki historii
 3. Cele nauczania historii. Teoria i praktyka
 4. Szkolny obraz dziejów. Teoria i praktyka
 5. Strategia metodyczna w nauczaniu historii. Teoria i praktyka
 6. Charakterystyka wybranych środków kształcenia historycznego
 7. Pozalekcyjne i pozaszkolne formy zajęć – kółka i wycieczki historyczne
 8. Praktyki pedagogiczne
 • Zakończenie
 • Summary
 • Bibliografia
 • Aneks
 • Indeks nazwisk

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
 • prof. dr hab. Andrzej Meissner

Redakcja i opracowanie edytorskie, indeks:

 • Małgorzata Żarnowska-Maciągowska

Projekt okładki:

 • Małgorzata Żarnowska-Maciągowska

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych:

 • prof. dr. hab. Mieczysława Markowskiego
 • prof. dr hab. Anny Glimos-Nadgórskiej
 • Stanisławy Cudzik
 • Stanisława Urbanka
 • oraz z cytowanych w pracy publikacji

Druk:

 • Drukarnia im. A. Półtawskiego w Kielcach

####