O twórczości Wiesława Myśliwskiego II

10,00

O TWÓRCZOŚCI

WIESŁAWA MYŚLIWSKIEGO

II

(W SIEDEMDZIESIĄTĄ PIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN PISARZA)

Redakcja naukowa: Jan Pacławski

Kielce 2007

Wydawcy:

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

***

Format: A5 (145 x 210)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 228 stron w tym wkładka papier kreda 16 stron z 25 fotografiami

ISBN 978-83-60777-12-1

***

Opis

O TWÓRCZOŚCI

WIESŁAWA MYŚLIWSKIEGO

II

(W SIEDEMDZIESIĄTĄ PIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN PISARZA)

Redakcja naukowa: Jan Pacławski

Kielce 2007

###

Wydano z funduszów:

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Urzędu Gminy w Dwikozach

###

Swoje siedemdziesięciopięciolecie najhojniej uczcił sam Pisarz, wydając w 2006 roku swoiste „opus magnum”, wielkie dzieło mądrości i doświadczeń o tytule tyle symbolicznym, co wieloznacznym, „Traktat o łuskaniu fasoli”. Po tym wydarzeniu literackim w skali ogólnopolskiej posypały się recenzje, nagrody, wywiady, spotkania. Hołdy składane twórcy nasiliły się w roku jubileuszowym… Wydany tom stanowi kolejny dowód pamięci i uznania. (…)

prof. dr hab. Jan Pacławski

###

SPIS TREŚCI:

 1. Wstęp – Jan Pacławski
 2. Bogumiła Kaniewska – „Bo słowa śmierci nie znają”. Doświadczenie słowa w prozie Wiesława Myśliwskiego
 3. Seweryna Wysłouch – Twórczość Wiesława Myśliwskiego wyzwaniem dla badacza literatury
 4. Stanisław Żak – Szukanie sensów w prozie Wiesława Myśliwskiego
 5. Ewa Wiegandt – Powieściowe traktaty Wiesława Myśliwskiego
 6. Jan Pacławski – Czas i przestrzeń w prozie Wiesława Myśliwskiego
 7. Iwona Gralak – Traktat o potrzebie rozmowy
 8. Beata Adamiec-Czubaj – Perseweracja wątków i motywów w powieściach Wiesława Myśliwskiego
 9. Zdzisław Śliwka – Pożegnanie ziemiaństwa
 10. Iwona Mityk – Motyw wojny w Kamieniu na kamieniu Wiesława Myśliwskiego
 11. Agnieszka Czyżak – Zapomnieć zagładę Itaki
 12. Marta Bolińska – Obszary dzieciństwa w Widnokręgu Wiesława Myśliwskiego
 13. Zdzisław Jerzy Adamczyk – Pisarz osobny
 14. Jan Pacławski – Zamiast podsumowania
 15. Wiesław Myśliwski – „Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata…”. Wykład wygłoszony przez pisarza po odebraniu godności doktora honoris causa Akademii Świętokrzyskiej
 • Jubilat na ziemi rodzinnej + fotorelacja
 • Indeks osób – oprac. Janusz Detka

###