Studia Kieleckie – Seria Historyczna nr 6

5,00

STUDIA KIELECKIE

SERIA HISTORYCZNA

NUMER 6

Redakcja naukowa: Barbara Szabat, Małgorzata Czapska

Kielce 2010

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (167 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 187 stron

****

ISSN 1429-0642

****

Opis

STUDIA KIELECKIE

SERIA HISTORYCZNA

NUMER 6

Redakcja naukowa: Barbara Szabat, Małgorzata Czapska

Kielce 2010

####

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Darczyńców, którzy przekazali 1 % podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jako organizacji pożytku publicznego

####

(…) Kolejny numer „Studiów Kieleckich” o tematyce historycznej poświęcony jest szeroko rozumianemu regionowi kieleckiemu w okresie od XII po XX wiek i prezentuje efekty badań naukowych młodych historyków z województwa świętokrzyskiego. Problematyka przedstawianych artykułów dotyczy różnych przejawów życia mieszkańców obszaru między Wisłą i Pilicą od lat szkolnych aż po jego kres. (…)

dr hab. Barbara Szabat, prof. UJK

dr Małgorzata Czapska

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Małgorzata Czapska, Barbara Szabat

ARTYKUŁY

 1. Sylwia Konarska-Zimnicka – Zgubne skutki ucztowania na przykładzie exemplum o opacie z Wąchocka porwanym przez diabła
 2. Katarzyna Justyniarska-Chojak – Życie codzienne siedemnastowiecznego Skrzynna (w świetle księgi miejskiej)
 3. Jacek Pielas – Siedemnastowieczne nagrobki w kościele parafialnym w Opocznie. Przyczynek do genealogii szlachty powiatu opoczyńskiego
 4. Sabina Madetko, Barbara Migaszewska – Zapomniana siedziba Lanckorońskich w świetle inwentarza wsi Wąworków z 1763 roku
 5. Mariusz Nowak – Ceremonializm pogrzebowy w środowisku ziemiańskim doby niewoli narodowej (na przykładzie pochówku margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w Młodzawach w 1879 r.)
 6. Jacek Legieć – Echa antyżydowskich wystąpień w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1881-1882 w guberni kieleckiej
 7. Katarzyna Ryszewska – Stosunek mieszkańców międzyrzecza Wisły i Pilicy do badań i znalezisk archeologicznych w okresie XIX i pocz. XX w.
 8. Małgorzata Przeniosło – Struktury terenowe Rady Głównej Opiekuńczej w powiatach jędrzejowskim, miechowskim i pińczowskim
 9. Katarzyna Gadecka – Działalność społeczna rodziny Broel-Platerów z Białaczowa na terenie powiatu opoczyńskiego w XX wieku
 10. Agnieszka Karpeta – Publiczne szkolnictwo powszechne międzywojennego Szydłowca

RECENZJE

 1. Jarosław Kita, Tomasz Potocki (1809-1861). Ewolucja postaw ziemianina polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 525 – Mariusz Nowak
 2. Tomasz Domański, Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1864-1914, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008, ss. 406 – Urszula Oettingen
 3. Marek Maciągowski, Śladami cieni. Przewodnik po żydowskich Kielcach, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt 2008, ss. 144 – Anna Tyszewicz-Obara
 4. Konferencja „Z życia codziennego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku”. Kielce, 4 czerwca 2008 – Sylwia Konarska-Zimnicka

####

Redaktorzy:

 • Barbara Szabat
 • Małgorzata Czapska

Recenzent:

 • prof. zw. dr hab. Albin Koprukowniak

Redaktor techniczny:

 • Olga Darewicz-Uberman

Skład komputerowy:

 • Magdalena Warszawa

####