O twórczości Edmunda Niziurskiego

10,00

O TWÓRCZOŚCI

EDMUNDA NIZIURSKIEGO

Redakcja naukowa: Marek Kątny, Jan Pacławski

Kielce 2005

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: A5 (145 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 222 strony

****

ISBN 83-86006-87-0

****

Opis

O TWÓRCZOŚCI

EDMUNDA NIZIURSKIEGO

Redakcja naukowa: Marek Kątny, Jan Pacławski

Kielce 2005

####

Dofinansowanie:

 • Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • EMPiK Sp. z o.o. Kielce
 • Miasto Kielce
 • „RUCH” S.A. w Warszawie Oddział Świętokrzyski w Kielcach
 • Darczyńcy, którzy przekazali 1%  podatku na rzecz Towarzystwa jako organizacji pożytku publicznego

####

Wśród wybitnych twórców powojennej literatury młodzieżowej w Polsce istotne miejsce zajmuje Edmund Niziurski. Twórczość autora „Księgi urwisów” towarzyszy młodym polskim czytelnikom od połowy lat pięćdziesiątych, a ukazanie się tej powieści zostało uznane za przełom w polskiej prozie artystycznej ze względu na odejście od obowiązującej do 1956 roku konwencji socrealistycznej. (…)

dr hab. Marek Kątny, prof. UJK

prof. dr hab. Jan Pacławski

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 • Wywiad autora „z samym sobą”
 1. Jan Pacławski – Początki pisarstwa Edmunda Niziurskiego a realizm socjalistyczny
 2. Stanisław Frycie – Wartości ludyczne w prozie dla dzieci i młodzieży Edmunda Niziurskiego
 3. Marta Bolińska – Awantury, przygody i przypadki, czyli o ilustracjach okładkowych w wybranych książkach Edmunda Niziurskiego
 4. Beata Nawrot, Maria Ostasz – Partytura emocji w wybranych powieściach Edmunda Niziurskiego
 5. Iwona Gralak – Humor w tomie opowiadań Edmunda Niziurskiego Jutro klasówka
 6. Marek Kątny – Elementy ekologiczne w trylogii Edmunda Niziurskiego o Bąblu i Syfonie
 7. Iwona Mityk – Struktura detektywistyczna w wybranych powieściach Edmunda Niziurskiego
 8. Zofia Budrewicz – Szkoła Niziurskiego – Niziurski w szkole. O twórczości pisarza w edukacji polonistycznej
 9. Danuta Mucha – Formy podawcze w powieści Edmunda Niziurskiego Żaba, pozbieraj się! czyli siedem obłędnych dni Tomka Ż.
 10. Irena Stańczak – Wykorzystanie prozy Edmunda Niziurskiego w edukacji elementarnej
 11. Jan Jadach, Anna Łojek – Zarys życia i działalności Edmunda Niziurskiego
 • Edmund Niziurski. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa – oprac. Jan Jadach, Anna Łojek
 • Indeks osób

####

Recenzent:

 • prof. dr hab. Józef Z. Białek

Opracowanie redakcyjne, korekta, indeks:

 • Teresa Lentowicz

Projekt okładki:

 • Jacek Pernal

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Druk i oprawa:

 • Przedsiębiorstwo Poligraficzne GŁOWACCY, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 4

####