Kielce i kielczanie w czasie rewolucji 1905-1907 roku

20,00

Barbara Szabat

KIELCE I KIELCZANIE

W CZASIE

REWOLUCJI 1905-1907 ROKU

Kielce 2009

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 310 stron

****

ISBN 978-83-60777-27-5

****

Opis

KIELCE I KIELCZANIE

W CZASIE

REWOLUCJI 1905-1907 ROKU

Autorka: Barbara Szabat

Kielce 2009

####

Publikacja ukazała się dzięki pomocy finansowej:

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego

####

Minęła już setna rocznica wydarzeń związanych z rewolucją 1905-1907 roku. Sprzyja to przypomnieniu walk toczonych w tym okresie przez społeczeństwo Królestwa Polskiego, walk o sprawiedliwość społeczną, prawa polityczne i narodowe… Jednakże wystąpienia rewolucyjne w mniejszych ośrodkach Królestwa Polskiego, a takim miastem były także wówczas Kielce, nie znalazły w dotychczasowych opracowaniach zbyt wiele miejsca. Tymczasem miasto to było liczącym się terenem walk rewolucyjnych, a część jej mieszkańców oddziaływała także czynnie na to, co działo się w tym czasie również w całej guberni kieleckiej. (…)

dr hab. Barbara Szabat, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 1. Kielce w przededniu rewolucji
 2. Wybuch rewolucji. Rok 1905
 3. Lata 1906-1907
 4. Wpływ rewolucji na rozwój aktywności społecznej Kielczan. Organizacje i instytucje społeczne
 5. Upadek rewolucji
 • Zakończenie
 • Aneksy
 • Bibliografia
 • Indeks osób
 • Indeks miejscowości
 • Kielce and its inhibitants in the time of the 1905-1907 revolution – Summary

####

Recenzenci

 • prof. dr hab. Albin Koprukowniak
 • prof. dr hab. Andrzej Szwarc

Opracowanie redakcyjne, korekty, indeksy

 • Teresa Lentowicz

Tłumaczenie na język angielski

 • Andrzej Diniejko

Projekt okładki

 • Artur Ptak

Formatowanie komputerowe

 • Marzena Buksińska

####