Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku

10,00

Z TRADYCJI I DOROBKU

INTELIGENCJI KIELECKIEJ

W XIX I XX WIEKU

Redakcja naukowa: Marta Meducka

Kielce 2005

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 335 stron

****

ISBN 83-86006-93-5

****

Opis

Z TRADYCJI I DOROBKU

INTELIGENCJI KIELECKIEJ

W XIX I XX WIEKU

KIELCE POPRZEZ WIEKI

¤¤¤¤

Redakcja naukowa: Marta Meducka

Kielce 2005

####

Dofinansowanie:

 • Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w Kielcach
 • Darczyńcy, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jako organizacji pożytku publicznego
 • Miasto Kielce
 • Bank Spółdzielczy Oddział Kielce
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach
 • Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

####

Trudna problematyka inteligencji polskiej zaczyna się na poziomie semantycznym, rozpatrywana jest na wszystkich płaszczyznach badawczych i nie poddaje się jednoznacznym kryteriom ani ustaleniom. Polskie piśmiennictwo poświęcone inteligencji nie ucieka bynajmniej od tych niełatwych badań, ale najchętniej czyni ich obiektem środowiska wielkomiejskie, obserwuje je z perspektywy społecznej, politycznej bądź jako elitę intelektualną. Nieco rzadziej obiektem refleksji bywa „klassa umysłowa” na prowincji, jej postawy, wybory ideowe, role społeczne czy wreszcie świadomość misji w zderzeniu z jałową rzeczywistością. (…)

dr hab. Marta Pawlina-Meducka, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Od redakcji

CZĘŚĆ I

 1. Stanisław Cygan – Ludoznawcze zainteresowania kieleckiej inteligencji
 2. Beata Klimer – Amatorskie inicjatywy teatralne w miasteczkach guberni kieleckiej na przełomie XIX i XX wieku
 3. Andrzej Rembalski – Środowisko krajoznawców kieleckich w latach 1908-1968
 4. Jerzy Z. Pająk – „Pokolenia przełomu”. Środowiska radykalnej inteligencji w Kielcach w latach I wojny światowej
 5. Adam Jachimczyk – Społeczno-kulturalna aktywność kieleckiej inteligencji twórczej po II wojnie światowej

CZĘŚĆ II

 1. Jerzy Szczepański – Architekci i budowniczowie w regionie świętokrzyskim w XIX wieku
 2. Waldemar Firlej – Problematyka społeczna w piśmiennictwie księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku
 3. Małgorzata Czapska – Wykształcenie i kwalifikacje nauczycieli szkół średnich rządowych męskich w guberni kieleckiej w latach 1873-1905
 4. Stanisław Meducki – Środowisko ekonomistów kieleckich w latach niewoli i w II Rzeczypospolitej
 5. Jan Pacławski – Kieleckie środowisko literackie po II wojnie światowej
 6. Tadeusz Wiącek – Środowisko dziennikarskie Kielc na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku

CZĘŚĆ III

 1. Anna Kurska – Stanisław Starke -próba portretu
 2. Mirosław Gocał – Zdzisław Krudzielski – przemysłowiec i inwestor
 3. Aleksandra Lubczyńska – Edward Szylko – regionalista na prowincji
 4. Stanisław Cygan – Jan Łoś (1860-1928) jako językoznawca
 • Indeks nazwisk

####

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Adam Massalski
 • prof. zw. dr hab. Piotr Obrączka

Opracowanie redakcyjne:

 • Janina Miklaszewska-Falkiewicz

Korekta, indeks:

 • Bożena Kosno

Projekt okładki:

 • Andrzej Bednarz

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

####