Wokół „Syzyfowych Prac”

5,00

WOKÓŁ

„SYZYFOWYCH PRAC”

(PROBLEMY EDUKACJI WIEJSKIEJ W POLSCE W XIX I XX WIEKU)

Redaktor naukowy: Marta Meducka

Kielce 1999

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: A5 (145 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 176 stron

****

ISBN 83-86006-27-7

****

Opis

WOKÓŁ

„SYZYFOWYCH PRAC”

(PROBLEMY EDUKACJI WIEJSKIEJ W POLSCE W XIX I XX WIEKU)

Redaktor naukowy: Marta Meducka

Kielce 1999

####

Wydano z funduszów

 • Komitetu Badań Naukowych w Warszawie
 • Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

####

Miniona w 1997 r. setna rocznica wydania „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego miała szczególny wymiar dla Kielc. W kieleckich – klerykowskich realiach powieść Żeromskiego jest przecież zanurzona na wiele sposobów: jako zbiorowy portret społeczności uczniowskiej w tej konkretnej szkole, jako obraz miasta i wreszcie – jako projekcja świętokrzyskiej okolicy. (…)

dr hab. Marta Pawlina-Meducka, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Redakcja
 • Dlaczego Syzyfowe prace? Stanisław Mijas
 1. Zdzisław Jerzy Adamczyk – O Syzyfowych pracach – inaczej
 2. Stefania Walasek – Nauczanie elementarne w guberni wileńskiej w latach 1871-1915
 3. Adam Massalski – Młodzież pochodzenia chłopskiego w gimnazjach klasycznych męskich w Królestwie Polskim w latach 1864-1905
 4. Marta Meducka – Pamiętniki chłopów o szkole i edukacji
 5. Zygmunt Ruta – Przemiany w szkolnictwie województwa kieleckiego w latach 1918-1939
 6. Czesław Szczepańczyk – Szkolnictwo i edukacja w dokumentach władz okupacyjnych
 7. Stanisław Siekierski – Między wspólnotą lokalną a społecznością zewnątrzsterowną (refleksji kilka o charakterze antropologicznym)
 8. Izabella Bukraba-Rylska – Perspektywy młodzieży wiejskiej – perspektywy środowisk wiejskich
 9. Wanda Dróżka – Rola i pozycja społeczna nauczyciela w środowisku wiejskim – na podstawie pamiętników młodych nauczycieli
 10. Stanisław Majewski – Rozwój szkolnictwa na Kielecczyźnie po II wojnie światowej a szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej
 11. Kazimiera Zapałowa – Andrzej Radek i jego współczesna rodzina
 • Indeks nazwisk

Recenzenci

 • prof. dr hab. Jan Borkowski
 • prof. dr hab. Mirosława Chamcówna

Opracowanie edytorskie

 • Agencja Wydawnicza KWANT

Projekt okładki

 • Andrzej Zawada

Na okładce

 • wykorzystano fragment ilustracji Antoniego Uniechowskiego z wydania „Syzyfowych prac” w 1953 r.

Łamanie tekstu

 • Józef Bąkowski

Druk i oprawa

####