Prolegomena do Encyklik Jana Pawła II

20,00

PROLEGOMENA

DO ENCYKLIK JANA PAWŁA II

Redakcja naukowa: Piotr Iwański

Busko-Zdrój 2008

****

Wydawca:

EUDAJMONIA-Zdrój

****

Format: A5 (129 x 199)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 116 stron

****

 ISBN 978-83-927929-0-1

****

Opis

PROLEGOMENA

czyli wprowadzenie

DO ENCYKLIK JANA PAWŁA II

Redakcja naukowa: Piotr Iwański

Busko-Zdrój 2008

####

Prolegomena czyli wprowadzenie do encyklik Jana Pawła II to publikacja buskiej oficyny EUDAJMONIA-Zdrój. Została wydana staraniem Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego w Busku-Zdroju na 30-lecie wyboru Jana Pawła II na papieża.

dr Piotr Iwański

####

SPIS TREŚCI:

 1. Piotr Iwański – Dlaczego warto czytać encykliki Jana Pawła II?
 2. Piotr Iwański – Kilka zdań wprowadzenia
 3. Piotr Iwański„Redemptor hominis” – encyklika, która otwiera
 4. Teresa Romańska-Faściszewska – „Dives in misericordia” – o Bogu bogatym w miłosierdzie
 5. Andrzej Sadkowski – „Laborem exercens” – o pracy ludzkiej
 6. Teresa Romańska-Faściszewska – „Slavorum Apostoli” – o Apostołach Słowian
 7. Andrzej Sadkowski – Duch, który daje życie („Dominum et Vivificantem”)
 8. Piotr Iwański – Maryja – Najbardziej kobieca z kobiet („Redemptoris Mater”)
 9. Leonard Kowalski – W trosce o sprawy społeczne („Sollicitudo rei socialis”)
 10. Jolanta Sadkowska – Uczestnicząc w odkupieńczej misji Chrystusa („Redemptoris missio”)
 11. Leonard Kowalski – O ważnej rocznicy („Centesimus annus”)
 12. Piotr Iwański – O prawdzie, dobru i wolności („Veritatis splendor”)
 13. Jolanta Sadkowska – Słowo o Ewangelii życia („Evangelium vitae”)
 14. Teresa Romańska-Faściszewska – Z troski o jedność chrześcijan („Ut unum sint”)
 15. Piotr Iwański – Na skrzydłach wiary i rozumu („Fides et ratio”)
 16. Piotr Iwański – Tajemnica, która jest naszym życiem („Ecclesia de Eucharistia”)
 17. Piotr Iwański, Leonard Kowalski, Teresa Romańska-Faściszewska, Jolanta Sadkowska, Andrzej Sadkowski – U końca zachęty do czytania oryginałów
 18. Noty o autorach
 19. Inne publikacje autorów poświęcone bezpośrednio nauczaniu Jana Pawła II lub nawiązujące do Jego postaci

####

Korekta:

 • Teresa Romańska-Faściszewska

Wydanie pierwsze

Wydawca:

 • Wydawnictwo EUDAJMONIA-Zdrój, os. gen. Wł. Sikorskiego 24/24, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 600-186-032, e-mail: piotr.iwanski@interia.pl

Skład i druk:

####