Szkice do portretu Bonifacego Miązka

5,00

SZKICE DO PORTRETU

BONIFACEGO MIĄZKA

Redakcja naukowa: Jan Pacławski

Kielce 2000

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: A5 (135 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 203 strony

****

ISBN 83-86006-37-4

****

Opis

SZKICE DO PORTRETU

BONIFACEGO MIĄZKA

Redakcja naukowa: Jan Pacławski

Kielce 2000

####

Kieleckie Towarzystwo Naukowe i polscy przyjaciele Księdzu Profesorowi Bonifacemu Miązkowi w 65 rocznicę urodzin

####

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Komitetu Badań Naukowych

####

(…) Przygotowany tom przynosi prace w większości już drukowane. Przywołano jedynie teksty, które najlepiej i najpełniej opisują dorobek twórcy jako poety i uczonego. Drukowane były w różnych miejscach i w różnym czasie, stąd powtórzenia, których bez większej ingerencji w teksty nie dało się uniknąć. W zamyśle wydawcy ich przypomnienie ma być formą uczczenia 65. rocznicy urodzin księdza profesora Bonifacego Miązka. (…)

prof. dr hab. Jan Pacławski

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Jan Pacławski
 1. Cecylia Antosik, Stanisław Antosik – Bonifacy Miązek
 2. Krzysztof  A. Kuczyński – Szkic do portretu Bonifacego Miązka
 3. Edmund Rosner – Z Kolonii Szczerbackiej w świat
 4. Małgorzata Kuczyńska-Barczewska – W kręgu motywów egzystencjalnych i kapłańskich
 5. Małgorzata Mochoń – Bonifacy Miązek – wykładowca, badacz i krytyk literacki
 6. Krzysztof A. Kuczyński – Bibliografia prac Bonifacego Miązka 1964-1999
 • Indeks osób – oprac. Janusz Detka

####

Recenzent:

 • prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski

Redaktor naukowy:

 • prof. zw. dr hab. Jan Pacławski

Opracowanie redakcyjne:

 • Zofia Steciak

Projekt okładki:

 • Agnieszka Rogala

Opracowanie techniczne:

 • Stanisław Rogala – Agencja Wydawnicza GENS, os. Słoneczne Wzgórze 8/13, 25-435 Kielce

Druk:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

####