Szkice do portretu Bonifacego Miązka

5,00

SZKICE DO PORTRETU

BONIFACEGO MIĄZKA

Redakcja naukowa: Jan Pacławski

Kielce 2000

Wydawca:

***

Format: A5 (135 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 203 strony

ISBN 83-86006-37-4

***

Opis

SZKICE DO PORTRETU

BONIFACEGO MIĄZKA

Redakcja naukowa: Jan Pacławski

Kielce 2000

###

Kieleckie Towarzystwo Naukowe i polscy przyjaciele Księdzu Profesorowi Bonifacemu Miązkowi w 65 rocznicę urodzin

###

Wydano przy pomocy finansowej

  • Komitetu Badań Naukowych

###

(…) Przygotowany tom przynosi prace w większości już drukowane. Przywołano jedynie teksty, które najlepiej i najpełniej opisują dorobek twórcy jako poety i uczonego. Drukowane były w różnych miejscach i w różnym czasie, stąd powtórzenia, których bez większej ingerencji w teksty nie dało się uniknąć. W zamyśle wydawcy ich przypomnienie ma być formą uczczenia 65. rocznicy urodzin księdza profesora Bonifacego Miązka. (…)

prof. dr hab. Jan Pacławski

###

SPIS TREŚCI:

  • Wstęp – Jan Pacławski
  1. Cecylia Antosik, Stanisław Antosik – Bonifacy Miązek
  2. Krzysztof  A. Kuczyński – Szkic do portretu Bonifacego Miązka
  3. Edmund Rosner – Z Kolonii Szczerbackiej w świat
  4. Małgorzata Kuczyńska-Barczewska – W kręgu motywów egzystencjalnych i kapłańskich
  5. Małgorzata Mochoń – Bonifacy Miązek – wykładowca, badacz i krytyk literacki
  6. Krzysztof A. Kuczyński – Bibliografia prac Bonifacego Miązka 1964-1999
  • Indeks osób – oprac. Janusz Detka

###