Tributum Gratitudinis Reddo: Fundacje artystyczne na terenie Kielc w XVII i XVIII wieku

10,00

Marta Pieniążek-Samek

TRIBUTUM GRATITUDINIS REDDO

FUNDACJE ARTYSTYCZNE

NA TERENIE KIELC

W XVII I XVIII WIEKU

STUDIUM Z HISTORII KULTURY

Kielce 2005

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Wydawnictwo „Jedność”

***

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 432 strony + wkładka 16 stron papier kreda z 37 fotografiami czarno-białymi

ISBN 83-86006-89-7

ISBN 83-7442-321-8

***

 

Opis

TRIBUTUM GRATITUDINIS REDDO

FUNDACJE ARTYSTYCZNE

NA TERENIE KIELC

W XVII I XVIII WIEKU

STUDIUM Z HISTORII KULTURY

Autor: Marta Pieniążek-Samek

Kielce 2005

###

Publikacja została wydana ze środków:

 • Miasta Kielce
 • Ministra Nauki i Informatyzacji
 • Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jako organizacji pożytku publicznego

###

(…) choć praca niniejsza nosi tytuł „Tributum gratitudinis reddo…”, to jednak pamiętać należy, iż w dotychczasowej literaturze przedmiotu pojęcia „działalności fundacyjnej” i „mecenatu artystycznego” traktowane były często jako synonimy, mianem „mecenasa” zaś obdarzano szczodrze każdego, kto zasłużył się choćby jedną fundacją o artystycznym charakterze. Przystępując do analizy działalności fundacyjnej, podejmowanej na terenie Kielc w epoce nowożytnej wraz z jej społecznymi i ideowymi uwarunkowaniami, przyjdzie więc na początek zapytać, czy słusznie zrezygnowano w przypadku tytułu niniejszej publikacji z terminu „mecenat artystyczny”? (…)

dr hab. Marta Samek, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 1. Terytorium, czyli Kielce w epoce nowożytnej
 2. Benefactores et fundatores
 3. Opera et legata. Dzieło jako nośnik wartości
 4. Tributum gratitudinis reddo. O motywach działalności fundacyjnej
 • Podsumowanie
 • Tabele
 • Aneks – Wykaz fundatorów i fundacji
 • Źródła
 • Opracowania
 • Indeks osób
 • Summary – Tributum gratitudinis reddo. Art endowments in the town of Kielce in the 17th and 18th centuries. A study in the history of culture
 • Spis tabel
 • Spis ilustracji
 • Ilustracje

###