Tributum Gratitudinis Reddo: Fundacje artystyczne na terenie Kielc w XVII i XVIII wieku

10,00

Marta Pieniążek-Samek

TRIBUTUM GRATITUDINIS REDDO

FUNDACJE ARTYSTYCZNE

NA TERENIE KIELC

W XVII I XVIII WIEKU

STUDIUM Z HISTORII KULTURY

Kielce 2005

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Wydawnictwo „Jedność”

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 432 strony + wkładka 16 stron papier kreda z 37 fotografiami czarno-białymi

****

ISBN 83-86006-89-7

ISBN 83-7442-321-8

****

 

Opis

TRIBUTUM GRATITUDINIS REDDO

FUNDACJE ARTYSTYCZNE

NA TERENIE KIELC

W XVII I XVIII WIEKU

STUDIUM Z HISTORII KULTURY

Autor: Marta Pieniążek-Samek

Kielce 2005

####

Publikacja została wydana ze środków:

 • Miasta Kielce
 • Ministra Nauki i Informatyzacji
 • Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jako organizacji pożytku publicznego

####

(…) choć praca niniejsza nosi tytuł „Tributum gratitudinis reddo…”, to jednak pamiętać należy, iż w dotychczasowej literaturze przedmiotu pojęcia „działalności fundacyjnej” i „mecenatu artystycznego” traktowane były często jako synonimy, mianem „mecenasa” zaś obdarzano szczodrze każdego, kto zasłużył się choćby jedną fundacją o artystycznym charakterze. Przystępując do analizy działalności fundacyjnej, podejmowanej na terenie Kielc w epoce nowożytnej wraz z jej społecznymi i ideowymi uwarunkowaniami, przyjdzie więc na początek zapytać, czy słusznie zrezygnowano w przypadku tytułu niniejszej publikacji z terminu „mecenat artystyczny”? (…)

dr hab. Marta Samek, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 1. Terytorium, czyli Kielce w epoce nowożytnej
 2. Benefactores et fundatores
 3. Opera et legata. Dzieło jako nośnik wartości
 4. Tributum gratitudinis reddo. O motywach działalności fundacyjnej
 • Podsumowanie
 • Tabele
 • Aneks – Wykaz fundatorów i fundacji
 • Źródła
 • Opracowania
 • Indeks osób
 • Summary – Tributum gratitudinis reddo. Art endowments in the town of Kielce in the 17th and 18th centuries. A study in the history of culture
 • Spis tabel
 • Spis ilustracji
 • Ilustracje

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Adam Małkiewicz
 • prof. dr hab. ks. Daniel Olszewski

Opracowanie redakcyjne i korekty:

 • Marzena Maćkowska
 • Elżbieta Postoła

Opracowanie indeksu:

 • Marta Pieniążek-Samek

Tłumaczenie:

 • Andrzej Diniejko

Fotografie z archiwum Wydawnictwa „Jedność”:

 • Stanisław Markowski
 • Krzysztof K. Pęczalski
 • ks. Paweł Tkaczyk

Formatowanie komputerowe:

 • Marek Moćko

Na okładce:

 • Portret bpa Jakuba Zadzika
 • Figura starosty Stanisława Czechowskiego
 • Portret bpa Konstantego Felicjana Szaniawskiego
 • Epitafium ks. Macieja Obłomkowicza

Druk:

 • Drukarnia im. Adama Półtawskiego w Kielcach, ul. Krakowska 62

####