Studia Kieleckie – Seria Filologiczna nr 7

10,00

STUDIA KIELECKIE

SERIA FILOLOGICZNA

NUMER 7

Redakcja naukowa: Marta Bolińska, Iwona Gądek

Kielce 2011

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (168 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 182 strony

****

ISSN 1429-8619

****

Opis

STUDIA KIELECKIE

SERIA FILOLOGICZNA

NUMER 7

Redakcja naukowa: Marta Bolińska, Iwona Gądek

Kielce 2011

####

⇔Prof. Janowi Pacławskiemu i Ks. Prof. Bonifacemu Miązkowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin⇔

AUTORZY

####

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez:

 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zakład Literatury Współczesnej IFP UJK w Kielcach

####

(…) Wśród artykułów zamieszczonych w niniejszym zbiorze większość to prace wychowanków i współpracowników Profesora Jana Pacławskiego, prowadzących badania nad literaturą polską XIX i XX wieku. W centrum zainteresowania autorów znalazła się twórczość Józefa Hena, Tadeusza Konwickiego, Jerzego Krzysztonia, Zenona Przesmyckiego, Marii Sadowskiej, Karola Szajnochy, Andrzeja Szczypiorskiego, Ludwika Sztyrmera, Wisławy Szymborskiej, Doroty Terakowskiej. (…)

dr hab. Marta Bolińska, prof. UJK

dr Iwona Gądek

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Marta Bolińska, Iwona Gądek
 1. Janusz Detka, Marek Ruszkowski – Laudacja wygłoszona z okazji nadania Tadeuszowi Różewiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25 czerwca 2009 roku
 2. Tadeusz Kłak – Opinia w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Tadeuszowi Różewiczowi
 3. Jan Pacławski – Opinia w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Tadeuszowi Różewiczowi

ARTYKUŁY

 1. Iwona Gądek – Jak wyrazić siebie? – romantyczne dążenie do oryginalności w Urywkach z pamiętnika oryginalnie wychowanej kobiety Ludwika Sztyrmera i Pamiętnikach muchy Marii Sadowskiej
 2. Violetta Julkowska – O charakteryzowaniu historycznym Karola Szajnochy. Próba konceptualizacji kategorii
 3. Grażyna Legutko – W kręgu fascynacji estetycznych modernizmu. O związkach Jerzego Żuławskiego z Zenonem Przesmyckim (Miriamem)
 4. Anna Świrek – O zagadkowym patronacie liryki Wisławy Szymborskiej
 5. Anna Wzorek – Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego skreślony ręką przyjaciela (O powieści Mój przyjaciel król Józefa Hena)
 6. Iwona Mityk – Don Juan po polsku, czyli Autoportret z kobietą Andrzeja Szczypiorskiego
 7. Stanisław Rogala – Ucieczka do Doliny (o jednym motywie prozy autobiograficznej Tadeusza Konwickiego)
 8. Magdalena Jaskólska – Doświadczenia II wojny światowej jako źródło i treść zaburzeń umysłu (na przykładzie Obłędu Jerzego Krzysztonia)
 9. Katarzyna Komorowska – Aksjologia pełna wyzwań. Intencje ideowe i filozoficzne pisarstwa Doroty Terakowskiej (wybrane problemy)
 10. Marta Bolińska – Kto dziś jeszcze czyta dzieciom? (cele i skutki spotkania z książką)

RECENZJE

 1. Iwona Gądek – Halina Ludorowska, Adieu, NRD! Biografie pisarzy z perspektywy postenerdowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 298
 2. Jerzy Stefan Ossowski – Maria Ostasz, Od Konopnickiej do Kerna. Studium wiersza pajdialnego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2009, s. 338

####

Redaktorzy:

 • dr Marta Bolińska
 • dr Iwona Gądek

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski
 • prof. zw. dr hab. Piotr Paweł Obrączka

Redaktorzy techniczni:

 • dr Marta Bolińska
 • dr Iwona Gądek

Skład komputerowy:

 • Magda Warszawa

####