Świat opowiadań Stanisława Rogali

8,00

Anna Wzorek

ŚWIAT OPOWIADAŃ

STANISŁAWA ROGALI

Kielce 2011

***

Wydawca:

***

Format: A5 (134 x 200)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 159 stron

ISBN 978-83-60777-42-8

***

Opis

ŚWIAT OPOWIADAŃ

STANISŁAWA ROGALI

Autor: Anna Wzorek

Kielce 2011

###

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym:

 • Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

###

Stanisław Józef Rogala jest współcześnie żyjącym pisarzem Ziemi Świętokrzyskiej; jego sylwetkę prezentują liczne słowniki i przewodniki bibliograficzne. Urodził się 9 października 1948 roku w Zreczu Chałupczańskim (okolice Chmielnika). Pochodzi z rodziny chłopskiej. (…)

dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK

SPIS TREŚCI:

 • Zamiast wstępu
 1. Przegląd krótkich form narracyjnych Stanisława Rogali
 2. Postacie mężczyzn
 3. Postacie kobiet
 4. O autocenzurze w zbiorze „Gdzie jest siwobrody?” oraz w „Zgrai”
 • Zamiast zakończenia
 • Rozmowa z pisarzem Stanisławem Rogalą
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk
 • Summary

###

Redakcja:

 • Lidia Machura

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Bonifacy Miązek
 • prof. dr hab. Zenon Ożóg

Projekt okładki:

 • Wanda Rogala

Korekta:

 • Zespół

Przygotowanie do druku:

 • Wydawnictwo Gens, 26-065 Piekoszów, ul. Jarzębinowa 48, tel. (041) 306-69-00, e-mail: gens @wp.pl

Druk:

 • KARAD Kielce, 25-022 Kielce, ul. Bpa Kaczmarka 16, tel.: 41 345 79 73, e-mail: karad@post.pl

###