Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku

10,00

STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE

W SZKOLNEJ EDUKACJI HISTORYCZNEJ

OD XIX DO XXI WIEKU

Redakcja naukowa: Hanna Wójcik-Łagan

Kielce 2005

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 361 stron

****

ISBN 83-86006-86-2

****

Opis

STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE

W SZKOLNEJ EDUKACJI HISTORYCZNEJ

OD XIX DO XXI WIEKU

Redakcja naukowa: Hanna Wójcik-Łagan

Materiały konferencji naukowej

21-22 października 2004 r., Cedzyna k. Kielc

Kielce 2005

####

Dofinansowanie:

 • Darczyńcy, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jako organizacji pożytku publicznego
 • Minister Nauki i Informatyzacji
 • Targi Kielce

####

Problematyka stosunków polsko-ukraińskich budzi coraz większe zainteresowanie. Jest to zrozumiałe z uwagi na wspólne doświadczenia historyczne oraz powstanie w 1991 roku niepodległego państwa ukraińskiego. Mimo że wzrasta liczba badaczy zajmujących się powiązaniami polsko-ukraińskimi, o Ukrainie i Ukraińcach wiemy jednak wciąż o wiele mniej niż o Niemcach, Anglikach czy Amerykanach. Wyjaśnienie zawiłości wzajemnych relacji jest konieczne, zwłaszcza że trzeba wyeliminować narosłe przez lata stereotypy, prowadzące do uproszczeń i uprzedzeń. (…)

prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Hanna Wójcik-Łagan
 1. Ivan A. Zyaziun – Psichologicznij obraz Riespubliki Polszy u swidomosti gromadianina niezalieżnoj Ukrainy
 2. Elżbieta Cesarz-Maternicka, Jerzy Maternicki – Sąsiedztwo państw i narodów w edukacji historycznej młodzieży
 3. Larisa Zyaziun Wiczni cinnosti ukrainskogo i polkogo narodiw

UKRAINA, UKRAIŃCY I STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W EDUKACJI HISTORYCZNEJ XIX I XX WIEKU (DO 1918 ROKU). NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE, PODRĘCZNIKI

 1. Adam Massalski – Nauczyciele ukraińscy w rządowych szkołach średnich Królestwa Polskiego w latach 1833-1862
 2. Alicja Puszka – Nauczyciele historii i geografii pochodzenia ukraińskiego w szkolnictwie średnim Galicji w okresie autonomii
 3. Ewa Kula – Nauczyciele i uczniowie Szkoły Rabinów w Żytomierzu w latach 1847-1873
 4. Katarzyna Błachowska – Dzieje Rusi Małej w dziewiętnastowiecznej historiografii rosyjskiej
 5. Maria Stinia – Sprawy szkolnictwa ukraińskiego na łamach „Muzeum” w latach 1885-1914
 6. Wit Górczyński, Andrzej Stępnik – Stosunki polsko-ukraińskie w rosyjskich podręcznikach historii dla szkół Królestwa Polskiego (okres międzypowstaniowy)
 7. Joanna Pisulińska – Żydzi, Ukraińcy, Polacy – wzajemne relacje w podręcznikach dziejów Polski XIX wieku (do 1914 roku)
 8. Dorota Malczewska-Pawelec – Obraz Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich w podręczniku Anatola Lewickiego Zarys historii Polski i krajów ruskich z nią połączonych

STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE. SZKOŁY I PODRĘCZNIKI W II RZECZYPOSPOLITEJ

 1. Karol Sanojca – Utrakwizacja szkolnictwa ukraińskiego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej – interpretacje i oceny
 2. Bohdan Halczak – Wpływ „ustawy szkolnej Grabskiego” na stosunki polsko-ukraińskie w latach 1924-1939
 3. Grażyna Okła – Ukraina i Ukraińcy w międzywojennych podręcznikach historii

OBRAZ BOHATERÓW I STOSUNKÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEKAZACH HISTORYCZNYCH

 1. Barbara Kubis – Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej w świetle wspomnień
 2. Barbara Jakubowska – Najnowsza historia Ukrainy – kilka obowiązkowych lektur
 3. Hanna Konopka – Problemy ukraińskie na Białostocczyźnie
 4. Jerzy Centkowski – Obraz dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich w powojennych podręcznikach dla szkół średnich
 5. Anna Glimos-Nadgórska – Obraz stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku w podręcznikach historii do gimnazjum. Próba porównania z przekazem zawartym w opracowaniach z lat 1945-1996
 6. Anita Młynarczyk – Obraz stosunków polsko-ukraińskich w programach nauczania i w podręcznikach do historii przeznaczonych dla liceów pedagogicznych w latach 1944-1970
 7. Iwona Jóźwiak – Szkolnictwo ukraińskie w pierwszych latach po II wojnie światowej na terenie województwa olsztyńskiego
 8. Maciej Fic – Obraz Ukrainy we współczesnych podręcznikach szkoły ponadgimnazjalnej – wyraz uprzedzenia czy szansa na integrację?
 9. Hanna Wójcik-Łagan – Kozacy w tradycyjnych i nowych narracjach podręcznikowych. Propozycje dla autorów
 10. Danuta Konieczka-Śliwińska – Bohaterowie dziejów Ukrainy w polskich podręcznikach historii dla szkoły podstawowej i gimnazjum z lat 1989-2004
 11. Mirosława Bednarzak-Libera – Materiały dydaktyczne pomocne w nauczaniu o stosunkach polsko-ukraińskich
 • Indeks osób

####

Recenzenci:

 • dr hab. Czesław Nowarski, prof. Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • dr hab. Grażyna Pańko, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Opracowanie redakcyjne:

 • Janina Miklaszewska-Falkiewicz

Korekta:

 • Ewa Sikorska

Indeks:

 • Bożena Kosno

Projekt okładki:

 • Andrzej Zawada

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Tłumaczenie z języka ukraińskiego na język polski:

 • Oleg Leszczak

Druk i oprawa:

 • Przedsiębiorstwo Poligraficzne GŁOWACCY, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 4

####