Szkice o literaturze XIX i XX wieku 2

10,00

SZKICE O LITERATURZE

XIX I XX WIEKU

2

Redakcja naukowa: Janusz Detka, Jan Pacławski

Kielce 2006

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

****

Format: A5 (135 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 227 stron

****

ISBN 83-86006-94-3

****

Opis

SZKICE O LITERATURZE

XIX I XX WIEKU

2

Redakcja naukowa: Janusz Detka, Jan Pacławski

Kielce 2006

####

W roku 2000 ukazał się tom pt. „Szkice o literaturze XIX i XX wieku” przygotowany jako zbiór prac dedykowanych Profesorowi Janowi Pacławskiemu z okazji 65. urodzin i zarazem jubileuszu 30-lecia pracy w kieleckiej Uczelni. Na tom złożyły się szkice napisane przez uczniów i współpracowników Profesora reprezentujących kieleckie środowisko polonistyczne, a zajmujących się badaniem zjawisk literackich ostatnich dwóch stuleci… Upłynęło sześć lat i oto tamten projekt doczekał się realizacji w postaci niniejszego tomu. Z dawnego „składu” autorskiego pozostała większość nazwisk, do których dołączyły osoby nowe, zmieniła się również proporcja pomiędzy wiekami XIX i XX – z wyraźną przewagą tematyki współczesnej. (…)

dr hab. Janusz Detka, prof. UJK

prof. dr hab. Jan Pacławski

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Janusz Detka, Jan Pacławski
 1. Iwona Gralak – Dramat Józefa Szujskiego Twardowski – powielanie wątków czy nowatorstwo?
 2. Zbigniew Trzaskowski – Poetyckie złote runo Józefa Czechowicza
 3. Anna Wzorek – Dwa portrety Chopina w Lecie w Nohant Jarosława Iwaszkiewicza
 4. Jan Pacławski – Przełom 1956 roku w utworach Juliana Stryjkowskiego
 5. Janusz Detka – „Węgierskie” wiersze polskiej odwilży
 6. Iwona Mityk – Twórczość detektywistyczna Andrzeja Szczypiorskiego
 7. Marta Bolińska – Dobre adresy Doroty Terakowskiej. Wokół tematyki felietonów
 8. Maciej Równicki – Dwudziestowieczna literatura o wsi na tle tendencji politycznych ruchów chłopskich
 9. Marta Bolińska – Dzieje, koncepcje i przemiany dzieciństwa w zarysie

####

Recenzent:

 • prof. dr hab. Piotr Obrączka

Opracowanie redakcyjne:

 • Iwona Gralak

Projekt okładki:

 • Jarosław Dobrołowicz

Skład i opracowanie techniczne:

Druk i oprawa:

####