Monitoring Środowiska Przyrodniczego 19

10,00

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 19

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2017

Wydawca:

***

Patronat:

***

Format: A4 (209 x   297)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 107 stron + 8 stron na papierze kreda z 11 ilustracjami

ISSN 1734-6762

ISBN 978-83-60777-66-4

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

***

Opis

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

NR 19

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2017

###

Szanowni Czytelnicy

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wykazie czasopism punktowanych w roku 2016 umieściło nasze czasopismo Monitoring Środowiska Przyrodniczego na liście B pod pozycją 1009, przyznając mu 6 pkt.

prof. dr hab. Marek Jóźwiak

###

Sponsorzy:

mlu-recordum Environmental Monitoring Solutions Sp. z o.o.

&

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Łysogóry” Sp. z o.o.

###

 

SPIS TREŚCI:

 • Marek Jóźwiak – Przedmowa

KONCEPCJE

 1. Grażyna SzpikowskaKształtowanie stoków w zlewni młodoglacjalnej (Chwaliński Potok, Górna Parsęta)

METODY

 1. Daria Gozdur, Józef Szpikowski – Wykorzystanie mapy sozologicznej w Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na przykładzie zlewni Górnej Parsęty

WYNIKI

 1. Witold Bochenek – Niżówki w korycie Bystrzanki w wieloleciu 1991-2015
 2. Altan Gantumur, Monika Mętrak, Bogusław Wiłkomirski, Małgorzata Suska-Malawska – Environmental and social consequences of gald mining in Mongolia (Środowiskowe i społeczne konsekwencje kopalnictwa złota w Mongolii)
 3. Rafał Kozłowski, Joanna Przybylska, Joanna Kaleta – Wpływ zbiornika zaporowego Cedzyna na wybrane parametry jakości wody rzeki Lubrzanki w okresie letnim
 4. Robert Kruszyk, Maciej Major – Właściwości fizykochemiczne i skład chemiczny opadu podkoronowego w drzewostanie sosnowym na obszarze miejskim (zlewnia Różanego Strumienia, Poznań)
 5. Maciej Major, Mikołaj Majewski, Małgorzata Olejarczyk, Małgorzata Zięba – Stan i funkcjonowanie geoekosystemu zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu w roku hydrologicznym 2016
 6. Bogusław Radliński, Zbigniew Maciejewski, Przemysław Stachyra, Anna Rawiak – Monitoring roślin inwazyjnych obcego pochodzenia w bazowej zlewni badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze (wstępne wyniki inwentaryzacji)
 7. Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak – Entomofauna karczy bukowych w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich
 8. Marek Jóźwiak, Małgorzata Anna Jóźwiak – Ocena zanieczyszczenia powietrza w południowo-zachodniej części Kielc

RYCINY I FOTOGRAFIE W KOLORZE

 • Instrukcja dla autorów

###