Rocznik Świętokrzyski nr 11

1,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

NR 11

PRACE HUMANISTYCZNE

Redakcja naukowa: Maria Szyszkowska, Jan Pacławski

Warszawa – Kraków 1984

***

Wydawcy:

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

***

Format: B5 (167 x 236)

Oprawa: miękka, klejona, folia mat

Objętość: 227 stron

ISBN 83-01-05443-3

ISSN 0485-3261

***

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

NR 11

Redakcja naukowa: Maria Szyszkowska, Jan Pacławski

Warszawa – Kraków 1984

###

SPIS TREŚCI:

 1. Jan Pacławski – Region świętokrzyski jako źródło inspiracji literackiej
 2. Ryszard M. Czarny – Kategoria regionalizmu w świetle Karty Narodów Zjednoczonych
 3. Kazimierz Zieliński – Relacja przedmiot-podmiot w procesie twórczym
 4. Maria Szyszkowska – Twórczość jako sposób życia
 5. Anna Obuchowicz – Sens regionalizmu w twórczości Czingiza Ajtmatowa
 6. Stanisław Burkot – Poeci Kielecczyzny
 7. Jan Pacławski Reportaż na Kielecczyźnie po II wojnie światowej
 8. Wanda Pomianowska – O poetach świętokrzyskich
 9. Elżbieta Różańska – Potrzeba i niektóre kierunki podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców (w świetle rozpoznań w woj. kieleckim)
 10. Jerzy Pająk – Niektóre problemy zaangażowania w życie regionu na przykładzie społeczności Kielc
 11. Tadeusz Aleksander – Popularyzacja nauki w regionie kieleckim
 12. Maria Szyszkowska – Nieuchronność regionalizmu w twórczości. Zakończenie

***