Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne nr 3

15,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA C

NAUKI SPOŁECZNE

NR 3

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY MŁODZIEŻY

Redakcja naukowa: Tomasz Łączek, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz

Kielce 2022

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa:  miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 149 stron

****

ISSN 2545-3505

ISBN 978-83-965728-2-0

****

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA C

NAUKI SPOŁECZNE

NR 3

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY MŁODZIEŻY

Redakcja naukowa: Tomasz Łączek, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz

Kielce 2022

####

Bieżący numer „Rocznika Świętokrzyskiego” serii C posiada tytuł tematyczny „Współczesne problemy młodzieży. Wynika on z zainteresowań autorów, badaczy nauk społecznych, którzy swoje rozważania skoncentrowali wokół obszaru związanego z utrudnieniami, różnego rodzaju przeszkodami aktualnie obecnymi w życiu młodzieży. Wśród nich są nauczyciele, nauczyciele akademiccy i terapeuci zatrudnieni w placówkach edukacyjnych oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. (…)

dr Tomasz Łączek

####

SPIS TREŚCI:

 • Wprowadzenie – Tomasz Łączek

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 1. Tadeusz Sakowicz – Wykolejenie wychowawcze dzieci i młodzieży wyzwaniem dla profesjonalnej pomocy reedukacyjnej ze strony rodziny, szkoły i środowiska lokalnego
 2. Wioletta Praszek – Młodzi ludzie na rynku pracy. Pokolenia X, Y, Z – cechy, oczekiwania i implikacje dla współczesności
 3. Joanna Sądel, Karolina Wiśniewska – Istota samokształcenia w warunkach determinowanych przez technologie informacyjne
 4. Małgorzata Krawczyk-Blicharska – Temperament i charakter studentów w świetle bajek zawodoznawczych – potencjał i deficyty
 5. Rafał Kołodziejczyk – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci
 6. Tomasz Łączek – Problemy współczesnej młodzieży a sukces życiowy jednostki
 7. Lidia Salata-Zasacka, Aneta Smolińska – Między wiedzą, mediami a autorytetem – dylematy współczesnej młodzieży na drodze do samospełnienia
 8. Dariusz Łuczak – Grupa Balinta jako przykład formy wsparcia dla osób pracujących z młodzieżą zwracającą się o pomoc psychologiczno-pedagogiczną

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 1. Jacek Szkurłat – Recenzja książki pt. Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie autorstwa Anny Mierzyńskiej
 2. Tomasz Łączek – Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wychowanie w rodzinie – między stabilnością a zmiennością w kontekście współczesnych przemian” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – 8 czerwca 2022 roku, Lublin)

####

Rada Naukowa serii C:

 • prof. dr Nicola Barbieri  – University of  Modena and Reggio Emilia, Włochy
 • dr hab. Stanisław Cygan, prof. uczelni – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr paed. Vija Dislere – Latvia University of  Agriculture, Jelgava, Łotwa
 • dr hab. Elżbieta Huk-Wieliczuk, prof. uczelni – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. uczelni – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Łączek – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Ewa Nowak, prof. uczelni – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. uczelni – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mg oec. Vineta Tetere – Latvia University of Agriculture, Jelgava, Łotwa
 • dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. uczelni – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • dr hab. Bożena Zawadzka, prof. uczelni – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. uczelni – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

 • dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. uczelni – Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. uczelni – Uniwersytet Zielonogórski

Redaktorzy tomu:

 • Tomasz Łączek – redaktor naczelny
 • Małgorzata Kaliszewska
 • Tadeusz Sakowicz

Redaktorzy tematyczni:

 • dr hab. Elżbieta Huk-Wieliczuk, prof. uczelni – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. uczelni – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Łączek – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Ewa Nowak, prof. uczelni – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. uczelni – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Redaktor językowy (język angielski):

 • dr hab. Magdalena Ożarska, prof. uczelni – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Projekt okładki:

 • Agnieszka Dolecka

Redakcja techniczna, skład i łamanie:

 • Jadwiga Popowska

Redakcja i korekta:

 • Magdalena Rudnik

Druk i oprawa:

Nakład:

 • 60 egzemplarzy

####