Studia Kieleckie nr 28

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 4/28

Zeszyt Medyczny

Redakcja Naukowa: Henryk Belowski

KWARTALNIK 1980

Wydawca:

***

Format: B5 (167 x 236)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 145 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 4/28

Redakcja Naukowa: Henryk Belowski

Kielce 1980

###

Wydano przy pomocy finansowej

 • Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 • Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Święta Prasy „Słowo Ludu” w Kielcach

###

Niniejszy numer medyczny nie jest jednolity tematycznie: zebrano w nim 19 prac, które można podzielić na dwie części. Cześć historyczna – traktująca o powstaniu, rozwoju i losach powszechnej organizacji naukowej środowiska lekarskiego (prace 1-2), ukształtowanej ostatecznie w Polskie Towarzystwo Lekarskie. Drugi odcinek tej części jest poświęcony powstaniu i rozwojowi szkolnictwa pielęgniarskiego w Kielcach (3) wreszcie przedstawiono sylwetkę wybitnego przedstawiciela świata lekarskiego (4).  (…)

prof. dr hab. med. Henryk Belowski

###

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji – Henryk Belowski
 1. Teresa Koba-Ryszewska, Stanisław Koba – Działalność Kieleckiego Towarzystwa Lekarskiego w latach 1904-1923
 2. Bronisław Machura – XXV lat działalności Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w województwie kieleckim
 3. Irena Wołowska – Powstanie i działalność Liceum Medycznego w Kielcach w latach 1960-1979
 4. Kazimierz Mierzwa – dr Stefan Koper
 5. Helena Krawiecka, Roman Lutyński, Leon Snarski – Stan zdrowia ludności województwa kieleckiego w latach 1950-1975 w świetle wybranych danych statystycznych
 6. Tadeusz Sznajder, Roman Lutyński – Niektóre zagadnienia z zakresu epidemiologii i kliniki tężca
 7. Jerzy Manicki, Włodzimierz Przystupa, Jerzy Biernacki – Niedrożność jelit (zestawienie za 8 lat – 345 chorych)
 8. Stanisław Siennicki, Marian Krochmal, Jan Plutecki – Kliniczne aspekty żebra szyjnego na podstawie badań mieszkańców Kielc
 9. Jadwiga Pawłowska, Stefan Mareczek – Analiza śmiertelności szpitalnej w zawale serca
 10. Józef Jaguś – Zawał serca u ludzi młodych a niektóre czynniki ryzyka
 11. Bronisław Machura, Jerzy Piestrak, Łukasz Pietrus – Spostrzeżenie kliniczne dotyczące leczenia preparatem „Sustac”
 12. Czesław Kuziel, Józef Jaguś – Pęknięcie mięśni brodawkowatych w przebiegu zawału serca
 13. Ryszard Burgielski – Badanie oscylometryczne u chorych z długotrwałą cukrzycą typu młodzieńczego i jego znaczenie w rozpoznaniu późnych powikłań naczyniowych
 14. Jerzy Pocztarski, Wojciech Wacław Musiał – Urazowość związana z nadużywaniem alkoholu jako problem społeczny i leczniczy
 15. Jerzy Piestrak, Bronisław Machura, Elżbieta Sopala, Stanisław Bartelik – Poziom immunoglobin A, G i M w surowicy krwi i w ślinie u pięćdziesięciu chorych na alergiczny nieżyt nosa
 16. Jerzy Krzewicki – Odmy opłucnowe pourazowe i samoistne
 17. Stanisław Koba, Wiesław Kryczka, Kazimierz Mierzwa – Refluks dwunastniczo-żołądkowy w obrazie endoskopowym
 18. Stanisław Koba, Wiesław Kryczka, Kazimierz Mierzwa – Polipy i pogrubienie fałdów błony śluzowej żołądka w obrazie endoskopowym
 19. Stanisław Nowak Epilepsia familiaris

###

Komisja Wydawnicza:

 • Zenon Guldon
 • Mieczysław Markowski (przewodniczący)
 • Jan Pacławski
 • Alojzy Polański
 • Stanisław K. Wiąckowski
 • Zofia Żakowa

Redaktor:

 • Henryk Belowski

Redakcja:

 • Małgorzata Piątkowska

Druk:

 • PZGraf. RSW „Prasa – Książka – Ruch” Kielce (370 egz.)

###