Studia Kieleckie nr 60

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 4/60

Zeszyt Nauk Społecznych

Redakcja Naukowa: Adam A. Zych, Mieczysław Poborski

KWARTALNIK 1988

Wydawca:

***

Format: B5 (169 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 114 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 4/60

Redakcja Naukowa: Adam A. Zych, Mieczysław Poborski

Kielce 1988

###

Wydano przy pomocy finansowej

Wyższej Szkoły Pedagogicznej

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

###

Obecny zeszyt „Studiów Kieleckich” ma w zasadzie charakter monotematyczny, dominują w nim bowiem zagadnienia z pogranicza religioznawstwa i myśli filozoficznej dotyczące problemów szeroko rozumianego katolicyzmu współczesnego. (…)

prof. dr hab. Adam A. Zych

dr hab. Mieczysław Poborski, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Adam A. Zych, Mieczysław Poborski

ARTYKUŁY

 1. Irena Fudali – Praca ludzka w katolickiej doktrynie społecznej
 2. Mieczysław Poborski – Pojęcie katolicyzmu społecznego w polskiej ekonomicznej myśli
 3. Adam A. Zych – Eksperyment w psychologii religii

RECENZJE

 1. Edward Osborne Wilson: On human nature, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, London 1979, ss. 236 – Mirosław Majewski
 2. Elmer Hankiss: Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna. Warszawa 1986 – Janina Kowalik
 3. Jerzy Szacki: Znaniecki, Wiedza Powszechna. Warszawa 1986, ss. 320 – Lucyna Wiśniewska
 4. Maria Ossowska: Moralność mieszczańska, PAN. Wrocław 1985, ss. 391 – Izabela Kania-Kościołek
 5. Jean Delumeau: Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII w., Instytut Wydawniczy „Pax”. Warszawa 1986, ss. 436 – Ireneusz Bober
 6. Aleksander Czepurko: Świat a gospodarka Polski, Książka i Wiedza. Warszawa 1986, ss. 191 – Małgorzata Szymczyk
 7. Lucjan Ciamaga: Czy trzecia droga dla Trzeciego Świata? Współpraca AKP – EWG, Książka i Wiedza. Warszawa 1986, ss. 254 – Tadeusz Dziekan
 8. Zofia Rutynek-Frelek: Powstanie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Wyd. Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN. Warszawa 1985, ss. 161 – Izabela Suchanek
 9. Kazimierz Pluta-Czachowski: Organizacja Orła Białego, Instytut Wydawniczy „Pax”. Warszawa 1987, ss. 210 – Stanisław Meducki
 10. Nikołaj I. Ryżkow: Ob osnowych naprawlienjach ekonomiczeskogo i socjalnogo razwija SSSR na 1986-1990 gody i na period do 2000 goda, Moskwa 1986, ss. 226 – Maria Poborska
 11. Jerzy Piwek: Budownictwo folwarczne na Kielecczyźnie w XIX w., Kielce 1989, ss. 130 – Zygmunt Małecki
 12. Stefan I. Możdżeń: Reformy szkoły średniej w Galicji w latach 1884-1914, Kielce 1989, ss. 294 – Józef Grzywna

NOTY

 1. Adam A. Zych, Roland Bartel: Zur lebens Situation al ternder Menschen in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland – Eine Komparative Survey-Studie / Sytuacja życiowa ludzi w podeszłym wieku w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec – studium metodyczno-porównawcze, Giessen 1986 JLU, ss. 368 – Małgorzata Szymczyk
 2. Ryszard Michał Czarny: Die neutralitätspolitik als sicherheitsproblem des Königreiches Schweden, Greifswald 1988 EMAU, ss. 243 – Adam A. Zych

KRONIKA

 • Sprawozdanie z zebrania otwartego Sekcji Pedagogiczno-Psychologicznej KTN – Marek Kątny
 • Sprawozdanie z seminarium poświęconemu 55-leciu Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz 30-leciu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego – Jan Jadach
 • Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej koncepcjom i działalności Witolda Rudzińskiego w zakresie upowszechniania muzyki – Irena Szypułowa

###