Studia Kieleckie nr 82

2,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 2/82

Zeszyt Bibliologiczny

Redakcja Naukowa: Danuta Adamczyk, Mieczysław Adamczyk

KWARTALNIK 1994

Wydawca:

 

Format: B5 (169 x 238)

Oprawa: miękka, klejona, matowa

Objętość: 115 stron

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 2/82

Redakcja Naukowa: Danuta Adamczyk, Mieczysław Adamczyk

Kielce 1994

 

„Obecny, czwarty już zeszyt >>Studiów Kieleckich<<, przygotowany przez Sekcję Biblioteczną KTN, który oddajemy do rąk Czytelników, poświęcony jest, tak jak poprzednie, przede wszystkim książce, bibliotece, czytelnictwu, prasie, problemom kultury. Autorami tekstów są pracownicy i absolwenci Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej WSP w Kielcach, a prezentowana tematyka artykułów to rezultat ich indywidualnych zainteresowań i prowadzonych badań. Stąd różnorodność tematyczna, szerszy, pozaregionalny zasięg terytorialny oraz dość duży – od dwudziestolecia międzywojennego po współczesność – zasięg chronologiczny. (…)”

dr Danuta Adamczyk

prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk

 

ZAWARTOŚĆ:

  1. Grażyna Gulińska, Beata Kosela – Wybrane zagadnienia komputeryzacji bibliotek publicznych
  2. Marta Meducka – Problemy upowszechniania kultury w województwie kieleckim w latach 1948-1956
  3. Tomasz Mielczarek – Efektywność funkcjonowania prasy w Drugiej Rzeczypospolitej
  4. Stefan Nawrot – Kontrowersje na styku nauki i religii – próby koegzystencji (zarys ważniejszych problemów)
  5. Małgorzata Ptasińska – Spór o Akademię
  6. Kazimierz Warda, Marta Stępień, Ewa Pachniak – Biblioteki szkół zawodowych miasta Radomia i ich miejsce w życiu szkoły
  7. Katarzyna Wiśniewska – Bibliografia adnotowania pamiętników powstałych w wyniku konkursów na pamiętniki (ogłoszonych w latach 1976-1986 przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach, <<Słowo Ludu>> oraz Ośrodek Kultury Literackiej. Do druku podała Marta Meducka)

Recenzje

  1. Tomasz Mielczarek Danuta Adamczyk, Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kielce 1992, ss.200, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego