Studia Kieleckie – Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza nr 1

2,00

STUDIA

KIELECKIE

SERIA BIBLIOLOGICZNO-PRASOZNAWCZA

NR 1

Redakcja naukowa: Barbara Gierszewska

Kielce 2000

Wydawca:

 

Format: B5 (169 x 237)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 165 stron

Opis

STUDIA

KIELECKIE

SERIA BIBLIOLOGICZNO-PRASOZNAWCZA

NR 1

Redakcja naukowa: Barbara Gierszewska

Kielce 2000

 

„Niniejsze wydawnictwo otwiera nową Serię Bibliograficzno-Prasoznawczą >>Studiów Kieleckich<<. Otrzymuje własną numerację i szatę graficzną, choć de facto jest kontynuacją >>Studiów Kieleckich<<: Serii Bibliologicznej. Zmiana jest wynikiem równowagi zainteresowań badawczych członków Sekcji Bibliologicznej Kieleckiego Towarzystwa Naukowego problemami związanymi z bibliologią i bibliotekoznawstwem, jak i z historią prasy oraz prasoznawstwem. (…)”

dr hab. Barbara Gierszewska, prof. UJK

 

ZAWARTOŚĆ:

 1. Czesław Erber – Leon Gautier. Pierwszy redaktor „Gazety Kieleckiej”
 2. Tomasz Mielczarek – Czy pisarze mieli rację? Z zagadnień wydawniczych przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
 3. Jolanta Kępa-Mętrak – Postawy dziennikarzy kieleckich w latach przełomów politycznych (1956-1968-1970)
 4. Adam Jachimczyk – Formy szkolenia cenzorskiego na przykładzie „Biuletynu Instrukcyjno-Szkoleniowego” Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Kielcach
 5. Tomasz Chrząstek – Okoliczności powstania „Nowej Kultury”
 6. Maria M. Siuda – Prasa NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych działających w województwie kieleckim w latach 1980-1989
 7. Władysław Maria Grabski – Modelowanie nauk o polityce i prognozowaniu w bibliotekoznawstwie i polityce multimedialnej (casus regionu świętokrzyskiego)
 8. Jolanta Dzieniakowska – Biblioteka szkolna – magazyn lektur obowiązkowych?
 9. Grażyna Gulińska, Natalia Dziosa – Nowoczesne formy obsługi informacyjnej w naukowych bibliotekach technicznych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej
 10. Renata Piasecka – Feliks Przypkowski – bibliofil i gnomonik z Jędrzejowa

Recenzje i sprawozdania

 1. Stanisław Maria Grabski – Kłopot naukowców: geopolityka, globalistyka czy geografia polityczna? (Uwagi dyskusyjne o książce: Stanisław Otok, Geografia polityczna, Warszawa 1997)
 2. Ewa Pawelec – Sprawozdanie z konferencji „Stan dzisiejszy i przyszłość kieleckich bibliotek”. Kielce, 16 maja 2000 roku

Wystąpienia w dyskusji

 1. Zofia Szwaja, Danuta Siudak – Komputeryzacja Biblioteki Głównej WSP – stan dzisiejszy i przyszłość
 2. Danuta Kapinos, Barbara Podlipalin, Jolanta Sobielga – Stan obecny i przyszłość Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 3. Marta Podgórska – Stan dzisiejszy i przyszłość Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
 4. Danuta Saniewska – Biblioteki szkół podstawowych i gimnazjów w Kielcach
 5. Jolanta Dzieniakowska – Biblioteki kieleckich publicznych szkół podstawowych w pierwszym roku funkcjonowania reformy edukacji
 6. Grażyna Gulińska – Samorządowe biblioteki publiczne w Polsce w 1999 roku w kontekście Kielc i województwa świętokrzyskiego
 7. Władysław Maria Grabski – Problem bibliotecznej i bibliotekoznawczej czasoprzestrzeni informacyjnej. Rok 2000