Studia Kieleckie nr 36

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 4/36

Zeszyt Medyczny

Redakcja Naukowa: Kazimierz Mierzwa

KWARTALNIK 1982

Wydawca:

***

Format: B5 (165 x 236)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 131 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 4/36

Redakcja Naukowa: Kazimierz Mierzwa

Kielce 1982

###

Wydano przy pomocy finansowej

Komitetu Organizacyjnego

Dni Prasy i Akcji Społecznych

###

Cieszymy się, że możemy oddać do druku kolejny numer „Studiów Kieleckich” przedstawiający skromny dorobek naukowy kieleckiego środowiska lekarskiego, skupionego w sekcji medycznej KTN. Jest to zbiór prac poświęconych zagadnieniom onkologii, dziedzinie medycyny, która wśród ogółu lekarzy i społeczeństwa nabiera coraz większego znaczenia. Wczesne rozpoznanie nowotworów oraz właściwe ich leczenie wymaga od lekarza nie tylko znajomości objawów klinicznych, a także aktualnej wiedzy, na której opiera się nowoczesne postępowanie lekarskie. (…)

dr n. med. Kazimierz Mierzwa

###

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji – Kazimierz Mierzwa
 1. Stanisław K. Wiąckowski – Choroby nowotworowe a środowisko
 2. Dariusz Kowalski – Antygeny rakowo-płodowe jako markery procesu nowotworowego
 3. Jan Przybyłowski – Kliniczne znaczenie zespołów paranowotworowych
 4. Stanisław Głuszek – Ocena wyników leczenia i możliwości realnej poprawy w rozpoznawaniu i leczeniu raka sutka w województwie kieleckim
 5. Kazimierz Mierzwa – Mikroskopowe śródoperacyjne badanie guzów sutka
 6. Wacław Berens, Zbigniew Bonek – Rak wpustu żołądka
 7. Stanisław Koba, Krzysztof Bartosz, Ryszard Misiak – Nowotwory złośliwe przełyku i żołądka
 8. Stanisław Koba, Krzysztof Bartosz, Ryszard Misiak – Wczesny rak żołądka
 9. Wanda Klank – Rak odbytnicy
 10. Jan Przybyłowski, Henryka Widłak, Krystyna Bem – Zapalenia zakrzepowe żył w przypadku raka pęcherzyka żółciowego
 11. Ryszard Leydo, Zbigniew Milewski, Witold Niedzielski, Michał Pańka, Grzegorz Siedlecki, Leszek Siuda, Waldemar Szunke, Janusz Szabłowski, Piotr Ziętara – Nowotwory narządu ruchu
 12. Ryszard Leydo – Zastosowanie endoprotez w nowotworach kości
 13. Andrzej Malarewicz – Ocena morfologiczna i histochemiczna niezłośliwych śluzowych nabłonkowych nowotworów jajnika kobiety
 14. Stanisław Bartelik – Częstość występowania różnych typów białka monoklonalnego w przypadkach Plasmocytoma u pacjentów z Kielecczyzny

SYLWETKI

 1. CYPRIAN EMIL SZCZURKOWSKI (1911-1978) – Kazimierz Mierzwa
 • Kronika naukowa

###