Studia Kieleckie – Seria Historyczna nr 3

2,00

STUDIA KIELECKIE

SERIA HISTORYCZNA

NR 3

Redakcja naukowa: Stanisław Wiech

Kielce 1998

Wydawca:

 

Format: B5 (169 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 131 stron

Opis

STUDIA KIELECKIE

SERIA HISTORYCZNA

NR 3

Redakcja naukowa: Stanisław Wiech

Kielce 1998

 

„Zbiór rozpraw i materiałów, zamieszczonych w niniejszym tomie >>Studiów Historycznych<<, odnosi się do historii ostatnich 200 lat, tj. historii wieku XIX, historii najnowszej i współczesnej. Ich autorami są w większości historycy najmłodszego i młodego pokolenia, którzy prezentują rezultaty pierwszych lat swojej badawczej i naukowej pracy. Z kolei rozprawy autorstwa: Jerzego Szczepańskiego, Stefana Iwaniaka oraz materiał Wojciecha Saletry, będąc efektem wieloletnich poszukiwań i badań, stanowią wzbogacenie tej problematyki, którą od lat pasjonują się autorzy. (…)”

prof. dr hab. Stanisław Wiech

 

ZAWARTOŚĆ:

ARTYKUŁY

 1. Jerzy Szczepański – Absolwenci Akademii Górniczej (Szkoły Akademiczno-Górniczej) w Kielcach
 2. Małgorzata Wrzosek – Prywatne szkoły i pensje żeńskie wyższe w Kielcach w okresie międzypowstaniowym
 3. Anna Skorupka – Kartka z dziejów rusyfikacji szkolnictwa w Królestwie Polskim (Otwarcie kursów pedagogicznych w Jędrzejowie 19 października 1872 roku)
 4. Mariusz Nowak – Zygmunt Wielopolski – przedstawiciel kieleckiego ziemiaństwa w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim (1876-1898)
 5. Jerzy Gapys – Ziemiaństwo wobec sanacji w województwie kieleckim (1926-1939)
 6. Sebastian Piątkowski – Z dziejów skrajnej prawicy nacjonalistycznej w województwie kieleckim w latach 1934-1939
 7. Stefan Iwaniak – Elektryfikacja i mechanizacja na wsi kieleckiej (1945-1974)

MATERIAŁY

 1. Wojciech Saletra – Tadeusz Józef Chamski, Memoriał w sprawach wojskowych dotyczące roku 1863

RECENZJE

 1. Sebastian Piątkowski – Jerzy Kucharski, Zanim odejdziemy. Zapiski z konspiracji 1939-1947 NOW-NSZ-AK okręgów Radom i Łódź, Gdańsk 1996, ss. 264
 2. Ryszard Gryz – Antoni Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995, ss. 280

SYLWETKI

 1. Wojciech Saletra – prof. dr hab. Eligiusz Kozłowski 1924-1987 „Ostatni Minister Wojny Rządu Narodowego”
 2. Krzysztof Bracha – prof. zw. dr hab. Zbigniew Góralski 1928-1997